Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 50, 2020

Siste nytt

Bilde fra film om oppsøkende FACT ung-team
Se hvordan oppsøkende psykisk helse- og rusteam jobber Tre nye filmer viser hvordan oppsøkende FACT-team jobber, også de ferskere variantene FACT ung og FACT eldre.
Petter Dahle
Vekst i Individuell jobbstøtte (IPS) og oppsøkende samhandlingsteam Stor vekst i Individuell jobbstøtte (IPS) og oppsøkende ACT- og FACT-team, og noe økning i årsverk innen psykisk helse- og rusarbeid, viser ny SINTEF-rapport.
hus2332258
Nullvisjon for bostedsløse i ny, nasjonal strategi Regjeringen lanserte nylig en ny nasjonal strategi for sosial boligpolitikk. -Alle trenger et trygt hjem, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

Rita Halvorsen Lian (lengst t.v.), Bodil Bakkan Nielsen, Terese Vidringstad, Guttorm Toverud, Linn Berstad og Torstein Vegge.
Lokal behandling av rus- og annen avhengighet etter 12-trinnsmodellen I Lister i Agder planlegger vi å starte rus- og avhengighetsbehandling etter det som kalles 12-trinnsmodellen, inspirert av tre andre kommuner.