Hopp til meny
Christine Øye, Høyskolen i Stord/Haugesund og Bengt Karlsson, Høyskolen i Buskerud
FORSKERSKOLE: Christine Øye t.v og Bengt Karlsson t.h ønsker nasjonal forskerskole

Planlegger skole for forskere

-En felles utdanning vil styrke forskningen på psykisk helsearbeid.
Konferansedeltakere, Metochi,
INTERESSERT: Representanter fra Universiteter og Høyskoler med utdanning i psykisk helsearbeid.

-I dag er det veldig mange små miljøer i Norge som driver med forskning på psykisk helsearbeid, nå ønsker vi å forende kreftene, sier Bengt Karlsson.  

Bengt Karlsson er professor i psykisk helsearbeid ved Høyskolen i Buskerud. Han leder gruppen som nå arbeider med få på plass en nasjonal forskerskole for psykisk helsearbeid.

Stipend og stillinger

Ti universiteter og høyskoler i landet samarbeider nå om å komme frem til et felles faglig program og finansiering av stipendiatstillinger, forskerstillinger og veiledning.  

-Stipendiater og forskere i postdoc-løp trenger en felles møteplass. Planen er også å etablere en pool med veiledere, sier Bengt Karlsson.

Presentert i Hellas

Planene om en egen forskerskole ble godt mottatt da de ble presentert på en konferanse ved studiestedet Metochi på øya Lesvos i Hellas denne uken.

Alle Universiteter og Høyskoler i Norge med videreutdanninger eller mastergrader i psykisk helsearbeid var invitert.

-Deltakerne så absolutt behovet for en felles opplæring og var enige om at behovet for videre forskning på hva som hjelper brukerne og hvilke strukturer som fremmer og hindrer slik hjelp er stort, sier Karlsson.

-Bringer oss videre

Christine Øye ved Høyskolen i Stord/Haugesund mener en nasjonal forskerskole vil styrke fagfeltet og forskningen.

-Vi vil kunne skape ett miljø for forskning innen psykisk helse og psykisk helsearbeid. Dette kan bringe oss videre. Ikke minst vil den humanistisk- og samfunnsfaglige forskningen bli styrket i konkurransen med den medisinske og naturvitenskaplige, sier Øye.

Statsråden positiv

Arbeidsgruppen presenterte ideen for Forsknings- og høyere utdanningsminister, Tora Aasland 22. august.

-Statsråden ønsket forslaget velkommen og ser positivt på at vi er flere som samarbeider om å utvikle et slikt tilbud, forteller Bengt Karlsson.

Nå er målet å ha en søknad klar til jul.

-Det er for tidlig å si når det kan være mulig å komme i gang, men hvis vi får finansiering på plass, kan noe startes i løpet av 2012, sier Karlsson.

Fortsatt lillebror

I Sverige finnes det allerede et lignende alternativ ved Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.

Psykisk helsearbeid som selvstendig fag er likevelt ungt. Det trenger et løft for å hevde seg.

-Det er fortsatt fagperspektivene med objektive og målbare størrelser, det vil si de medisinske og naturvitenskapelige, dominerer, sier Arve Almvik, faglig rådgiver i NAPHA.

-Strategisk

-En nasjonal forskerskole kan gjøre opplæringen kvalitativt bedre og gi rom for spissing både tematisk og metodisk, sier Almvik.

-En forskerskole vil være et viktig skritt i arbeidet med å samle forskningsmiljøene og bidra til bedre kvalitet på forskningen, sier Almvik.

 

 

Hopp til meny