ISPS-konferansen: Sammenbruddet vi kaller psykose - livet, livsutfordringer og veien tilbake

Flere nasjonale og internasjonale forelesere er tegnet. Få med deg årets ISPS-konferanse!
Tid og sted

Webinar

12. februar 2021 kl 09:00 - 12. februar 2021 kl 12:00

The international society for psychological and social approaches to psychosis (ISPS) er en verdensomspennende organisasjon, med lokalforeninger i over 60 land, på alle kontinent. ISPS organiserer enkeltpersoner og institusjoner. ISPS arbeider aktivt sammen med beslektede organisasjoner som IEPA (international early psychosis association), WAPR og SEPREP, for å sikre og utbre psykologiske behandlingstilnærminger i behandlingen av psykosetilstander.

Tittel på årets konferansen er«SAMMENBRUDDET VI KALLER PSYKOSE – livet, livsutfordringer og veien tilbake; de avgjørende møtene mellom pasient og terapeut»

Se programmet for webinaret her.

Her kan du melde deg på.

Samarbeidspartnere: Stiftelsen SeprepTIPS Sør-Øst kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose og NORMENT – Norsk senter for forskning på mentale lidelser

Relevante artikler:

Ingen treff...