RVTS Nord: Menneskehandel eller utnyttelse av sårbare

På vegne av Tverroperativt Kompetanseteam (ToKt) i Salten inviterer Likestillingssenteret KUN, RVTS Nord og Krisesenteret Salten til fagdag.
Tid og sted

Scandic Havet, Bodø

19. februar 2021 kl 10:00 - 19. februar 2021 kl 15:00

Målet er å styrke kompetansen om menneskehandel. Fagdagen er for alle interesserte, men særlig relevant for aktører som jobber på feltet og generelt med sårbare grupper. Dagen gjennomføres med støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Antall plasser: 60

Følg med på hjemmesiden til RVTS Nord for mer informasjon og påmelding.

Relevante artikler:

Ingen treff...