Pakkeforløp psykisk helse og rus - kommunens rolle

Dette webinaret er et tilbud til kommuner i Helgelandssykehusets opptaksområde, som en forberedelse til seminaret "Bedre i lag".
Tid og sted

Teams

27. januar 2021 kl 09:00 - 27. januar 2021 kl 12:00

Webinaret "Pakkeforløp psykisk helse og rus - kommunens rolle" tar for seg kommunens rolle både forut for, underveis og i etterkant av pakkeforløp. Det vil bli gjennomgått både organisatoriske og formelle forhold, samt gitt konkret undervisning knyttet til kartlegging og henvisning. Brukernes forventninger til pakkeforløp blir også løftet fram. 

Arrangør: KorRus Nord

Tid og sted: 27. januar 2021 kl. 09.00–12.00, Teams

Påmeldingsfrist: 24. januar

Se program og meld deg på her.

 

 

Dette webinaret er et tilbud til kommuner i Helgelandssykehusets opptaksområde, som en forberedelse til seminaret "Bedre i lag", 23.–24. februar 2021.

Relevante artikler:

Ingen treff...