Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 3, 2021

Siste nytt

Nært hånd på nettbrett
Ønsker å nå flere med digitale selvhjelpskurs Kommunesammenslåing og korona gav Drammen kommune det sparket i baken som de ønsket seg. Nå har de laget sine første digitale selvhjelpskurs innen temaer om psykisk helse, rus og avhengighet.
Solrun E. Steffensen, faglig rådgiver i NAPHA og Helse- og omsorgsdepartementets nasjonal pårørendestrategi
–Viktig å ha med de pårørende fra starten av   – Å anerkjenne pårørende som ressurs, er veldig bra, sier Solrun Steffensen, faglig rådgiver i NAPHA om regjeringens pårørendestrategi. – Et verktøy å jobbe ut fra for at pårørende kan leve gode liv, mener Anita Vatland i Påørendealliansen. Nå starter arbeidet med gjennomføringen.
Refleksjonskort recovery
Gjør psykisk helsetjenesten recoveryorientert med refleksjonskort alle kan bruke Refleksjonskortene fra Mestringsteam i Trondheim kan gjøre det lettere å diskutere hva som skal til for å oppnå psykisk bedring. Noe for personalgruppen der du jobber?