Ung, kriminell og utnyttet

Det er mye fokus på ungdom som er involvert i kriminalitet, særlig i forbindelse med narkotika- og gjengkriminalitet. Det uttrykkes bekymring for at sårbar ungdom som faller utenfor skolesystemet eller vokser opp i fattigdom rekrutteres til å være løpegutter for kriminelle nettverk innen narkotikakriminalitet, blant annet i politiets trusselvurdering for 2021.

Tid og sted

Digitalt

12. oktober 2021 kl 09:00 - 12. oktober 2021 kl 15:30

I Norge har det hittil vært mest fokus på mindreårige migranter i forbindelse med menneskehandel, der barn og unge har blitt utnyttet til bl.a. butikk- og lommetyveri og salg av narkotika. RVTSene ønsker å se nærmere på ungdomskriminaliteten i Norge i et menneskehandelsperspektiv, og inviterer derfor til et nasjonalt nettseminar om dette 12. oktober 2021.

Vi vil se nærmere på situasjonen i Norge og andre europeiske land, og undersøke hvordan det å se på ungdomskriminalitet i et menneskehandelsperspektiv kan bidra til god forebygging og riktig hjelp til ungdom involvert i kriminalitet.

Målgruppe

Alle som jobber med sårbar ungdom og ungdom involvert i kriminalitet (SLT, politi, barnevern, utekontakter, helsetjenesten, skoleansatte, asylmottak, flyktningtjenesten, frivillige organisasjoner m.m.)

Forelesere og program kommer.

Seminaret arrangeres av  RVTS Nord,RVTS Midt,RVTS Vest,RVTS ØstogRVTS Sør.Det vil bli arrangert regionale samlinger i tilknytning til det nasjonale seminaret. Informasjon om dette vil etter hvert bli lagt ut på nettsidene til de ulike RVTSene.

Meld deg på her: https://rvtsnord.no/kurs/ung-kriminell-og-utnyttet-nasjonalt-nettseminar-om-ungdom-utnyttet-til-kriminalitet/

For mer informasjon om de regionale samlingene, kontakt RVTS i din region:
RVTS Nord: Kirsten Eriksen (Kirsten.Eriksen@unn.no)
RVTS Midt: Merethe Garnes Hellen (merethe.garnes.hellen@stolav.no)
RVTS Vest: May-Irene Wergeland (may-irene.wergeland@helse-bergen.no)
RVTS Sør: Pernille Lavoll Baade (pernille.lavoll.baade@rvtssor.no)
RVTS Øst: Line Ruud Vollebæk (line.vollebaek@rvtsost.no)

Relevante artikler:

Ingen treff...