Skandinavisk nettverkssamling om ACT/FACT

I Skandinavia har det de siste ti årene vært en stor satsning på utprøving og implementering av ACT- og FACT-team. Noe som gjør det interessant å se på erfaringer på tvers av de skandinaviske landene.

Tid og sted

Oslo Kongressenter

11. januar 2022 kl 10:00 - 12. januar 2022 kl 15:00

ROP-dagenes innhold

11. januar 2022er en fagdag for ansatte i kommune-/spesialisthelsetjenesten, bruker/pårørende organisasjoner, og for deg som er ansatt i ACT-/FACT-team i Danmark, Sverige og Norge.

Denne dagen vil rette oppmerksomheten mot de to modellene sett fra ståstedet til brukere, pårørende, behandlere og forskere. Du vil få høre om hvilke erfaringer brukere og pårørende har, hvordan ansatte i ACT-/FACT-team og samarbeidspartnere opplever modellene, og få siste nytt fra forskningen.

12. januar 2022er for deg som arbeider i ACT- og FACT-team i Skandinavia og deltakere i forprosjekter. Innholdet i dagen vil være erfaringsutveksling mellom teamene med mulighet for å drøfte aktuelle temaer som teamene er opptatt av.

Endelig program for dagene vil være klart i løpet av juni 2021.

Les mer her.

Relevante artikler:

Ingen treff...