Hopp til meny
Konsert/kultur
HOVEDMARKØR: -Slik idretten er hovedmarkøren i det offentlige rom når det er snakk om fysisk helse, må kulturen være hovedmarkøren for vår omgang med eksistensielle, emosjonelle og psykiske gleder og utfordringer, skriver Volden. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no.

Kultur som innfallsport til psykisk helsearbeid

-Historien viser oss at mange kunstneriske verk av varig verdi er skapt av mennesker som har hatt psykiske utfordringer, skriver NAPHA-blogger Odd Volden.
Odd Volden
NAPHA-blogger Odd Volden.

Når vi snakker om helse, snakker vi egentlig om fysisk helse.

Når vi snakker om helse, snakker vi egentlig om friluftsliv, mat, bevegelse, mosjon, trening og idrett.

Idyll

Når vi snakker om helse, ser vi gjerne oss selv, barna våre og vennene våre på tur omgitt av vakre høstfarger: I skiløyper og skibakker, i idrettshaller eller i moderne og innbydende helsestudioer.

Når vi snakker om helse, snakker vi om glede, livsstil, treningskamerater, fysioterapeuter, coacher, mentorer, veiledere, instruktører og trenere.

Når vi snakker om helse, kan vi snakke om det hvor som helst: Rundt middagsbordet med familien, i lunsjen på arbeidsplassen og i selskapslivet.

Aldri psykisk helse

Når vi snakker om helse, snakker vi sjelden om ambulanser, sykdom, sykehus, pasienter, sykepleiere, leger, undersøkelser, diagnoser og medisiner.

Når vi snakker om helse, snakker vi aldri om psykisk helse.

Medfører tapte liv

Når vi snakker om psykisk helse, snakker vi helst om psykiatri, psykisk lidelse, rus, diagnoser, behandling, institusjoner, vold, selvmord, tvang, politi, paragrafer, stigma og utstøtelse.

Dette kan vi ikke være bekjent av. Det medfører mange tapte liv. Det påfører enkeltmennesker, familier og nærmiljøer mye unødvendig lidelse. Det påfører samfunnet enorme utgifter.

Omvendt stigmatisering

Hva kan vi så gjøre for å komme oss ut av dette uføret?

Først og fremst å innføre en omvendt stigmatisering: Skam følger fra nå av den som ikke er i stand til å føre en respektfull samtale om egne og andres følelser og psykiske helse.

De kronisk friske

Dernest: Universell utforming med hensyn til variabilitet i psykisk helse må finne sted på alle arenaer - i barnehager, på skoler, på arbeidsplasser og i frivillige lag og organisasjoner.

Vi er forskjellige, også når det kommer til hva som sårer oss og hva som stresser oss. De kronisk friske har ingen rett til å definere på vegne av andre hva som skal være kulturen på den respektive arena.

Kultur som hovedmarkør

Til sist: Slik idretten er hovedmarkøren i det offentlige rom når det er snakk om fysisk helse, må kulturen være hovedmarkøren for vår omgang med eksistensielle, emosjonelle og psykiske gleder og utfordringer.

Historien viser oss at mange kunstneriske verk av varig verdi er skapt av mennesker som har hatt psykiske utfordringer.

Trenger kunst

Kunst, kultur og kulturliv har den plastisitet som skal til for å undersøke det mangfoldet av variabler som påvirker vår psykiske helse.

Både som skapende, reseptive (mottakende) og kommuniserende vesener trenger vi kunst og kultur som inntrykk, uttrykk og ramme for våre liv.

Fysisk og psykisk helse

Når vi fra nå av snakker om helse, snakker vi om psykisk helse og fysisk helse. Når vi fra nå av snakker om helse, snakker vi om idrett og kultur.

Gillian Welch får mikrofonen

Etter dette er det jo ekstra hyggelig å runde av dagens innlegg på NAPHA-bloggen med litt musikk. Gillian Welch har nettopp vært i Norge: Hun får mikrofonen i dag

Hopp til meny