Hopp til meny
Jan Magne Sørensen og Trond Aarre, prisvinnere
SAMMEN FOR YTRINGSFRIHET: -Jeg er glad for å dele prisen med en frittalende og talefør person som står for noe som er såpass fjernt fra mainstream psykiatri, sier Trond Aarre (t.h.). I dag var både han og Jan-Magne Sørensen (t.v.)fra organisasjonen Hvite Ørn prisvinnere.

Ytringsfrihetspris til Hvite Ørn og psykiater

Psykiater Trond Aarre og Jan-Magne Sørensen, styreleder i brukerorganisasjonen Hvite Ørn, tok i mot pris for arbeid som fremmer ytringsfrihet i psykisk helsevern.

Prisen til fremme av ytringsfrihet i psykisk helsevern

  • Første gang delt ut i 2001. Den deles ut årlig og består av en prissum på kr.10.000,-.
  • Går til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg gjennom sitt arbeid med å aktualisere retten til den frie ytring samt betingelsene for dette i psykisk helsevern som system og den praksis som finner sted der. Samtidig bør prisvinneren ha pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet.
  • Tidligere prisvinnere er Tormod Bakke, Mental Helse, Tayyab M. Chodri, Arnhild Lauveng Mette Ellingsdalen, Ragnhild Storstein Spilker, Sigrun Tømmerås, Gro Hillestad Thune og Hege Orefellen.
  • Stiftelsen til fremme av ytringsfrihet innen psykisk helsevern deler ut prisen.

 

-Dette gir følelsen av å ha bestått eksamen etter alt arbeidet vi har lagt ned, og jeg tar det som et positivt tegn på at vi har gjort noe riktig, sier Jan-Magne Sørensen, styreleder for brukerorganisasjonen Hvite Ørn.

Han legger vekt på at Hvite Ørn er en organisasjon som søker en dialog der partene ikke er redde for uenighet.

-Trond Aarre er en av de få som har døren åpen for dialog, sier Sørensen.

Delt ytrinsfrihetspris i 2011

Prisen til fremme av ytringsfrihet i psykisk helsevern ble delt ut ved Høyskolen i Buskerud i Drammen i dag, 9. desember. Den gikk til både psykiater Trond Aarre, leder ved Nordfjord DPS og organisasjonen Hvite Ørn ved styreleder Jan-Magne Sørensen.

-De to nærmer seg samme konklusjon, men fra ulik kant, sa Inger Beate Larsen, represenant for juryen.

Det handler om å endre de psykiske helsetjenestene, bringe inn nye tanker og gjøre det medisinske perspektivet mindre dominerende.

Utfordrer psykiatrien

Med boken "Manifest for psykisk helsearbeid", kastet han en brannfakkel inn i eget fagfelt i 2010.

  • Les anmeldelse av Trond Aarres fagpolitiske brannfakkel Manifest for psykisk helsevern

I boken skriver Aarre blant annet om hvordan den medisinske modellen av og til kan ha sin berettigelse, men at den i hovedsak treffer lidelsens karakter på en dårlig måte. Han peker på at den ofte leder  til behandling som ikke er effektiv. 

-Dette er noe alle vet, men få sier det, sa han i dag før pristildelingen.

-Varmende anerkjennelse

Aarre har møtt et vell av reaksjoner, både positive og negative, og under seminaret i dag la han ikke skjul på at det har medført en viss personlig påkjenning å gi ut en slik bok. I dag ble han glad for ytringsfrihetsprisen:

-Det varmer å få denne anerkjennelsen. Det er en verdsettelse av at jeg stiller spørsmål til eget fagfelt, til hvordan psykiatrien er organisert og hvordan behandling gjennomføres, sier han.

Håp om endring

Aarre øyner et håp om endring:

-Det virker som om fagfolk begynner å se at mer bør skje på andre arenaer. Vekten på institusjonsopphold blir mindre, og flere ser nytten av at vi kommer hjem til dem vi skal hjelpe, sier Aarre.

Han er opptatt av å slippe til så mange stemmer som mulig i den faglige diskusjonen.

-Det gir oss nye tanker og vi blir nødt til å samarbeide mer og på andre måter, sier han.  

To sterke prisvinnere

I sin begrunnelse skriver juryen blant annet:

-Den første prisvinneren, organisasjonen Hvite Ørn, ved Jan Magne Sørensen har søkt å vise nødvendigheten av at det skal finnes et mangfoldig behandlingstilbud, med flere teknikker som avløser hverandre, etter hvert som brukerne utvikler seg og vokser mentalt. Målet er at klientene skal bli friske, selvstendige og frigjort fra psykofarmaka og behandlingsapparatet. Alle skal kunne velge sin behandlingsform uavhengig av ståsted og økonomi...

-Trond Aarre har gjennom utviklingen av tjenestene han leder og gjennom forfattervirksomhet vist at han tar føringene om brukermedvirkning og føringene for utviklingen av feltet på alvor. Gjennom å forfekte og begrunne at det medisinske hegemoniet på psykisk helsefeltet ikke kan forsvares, bidrar han til å løfte debatten på feltet og gjøre den friere, skriver juryen... 

Før og etter prisutdelingen i dag, satte seminaret Hvordan gjør vi psykisk helsevern mer menneskelig temaet på dagsorden med debatt, foredrag og innlegg av Mette Ellingsdalen, Victoria Ibabao Edwards, Larry Davidson, Trond Aarre, Olav Tangvald-Pedersen og Bengt Karlsson mfl.

 

Hopp til meny