Hopp til meny
Lærer og elever
SNUR PYRAMIDEN: -Når mennesker med brukererfaring underviser helsepersonell, snur vi pyramiden, skriver Odd Volden.

Man lærer så lenge man har elever

-De siste årene har det kanskje vært mer fokus på brukertekster, brukeransettelser og medforskning på psykisk helsefeltet, men vi må ikke glemme undervisningen, skriver NAPHA-blogger Odd Volden.
Odd Volden
NAPHA-blogger Odd Volden.

Hva vet vi om brukeres undervisning av psykisk helsearbeidere?

Jeg er en av mange med brukererfaring som underviser om forskjellige sider av brukerperspektivet. De siste årene har det kanskje vært mer fokus på brukertekster, brukeransettelser og medforskning på psykisk helsefeltet, men vi må ikke glemme undervisningen.

Brukerlærerne

Jeg kjenner bare vagt, stykkevis og delt historien når det kommer til mennesker med egenerfaring av psykisk lidelses undervisning av helsepersonell. Det var en gang et prosjekt som het Brukerlærerne.

Jeg har inntrykk av at det rekrutteres undervisere lokalt i de fleste regioner. Noen av oss har i sin tur også undervist andre steder enn i eget nærmiljø.

Masteroppgave venter

Et forsøk på å google meg fram til kunnskap gjør meg ikke særlig klokere. Det ligger nok en masteroppgave og venter her: Når begynte det? Hvem tok initiativet? Hvordan undervises det? Hvilket omfang har det hatt og hvilket omfang har det? Hva er studentenes erfaringer? Hva er undervisernes erfaringer? Hvem er det egentlig som rekrutteres som undervisere?

Snur pyramiden

Min påstand er at møtene mellom brukerlærere og fagfolk i en undervisningssituasjon er blant de viktigste møtene vi kan ha på feltet.

Ikke minst har det stor betydning at brukere og fagfolk skifter roller i blant. Når mennesker med brukererfaring underviser helsepersonell, snur vi pyramiden.

Temperaturmålere

Det er nok grunn til å tro at mange av oss som underviser eller har undervist vil kunne brukes som temperaturmålere på psykisk helsearbeideres evne og vilje til å ta opp og anvende ny kunnskap.

Jeg har for eksempel ofte spurt mine studenter om deres kjennskap til og bruk av nettsteder som har et tydelig brukerperspektiv. Resultatene er jevnt over ganske nedslående.

Uhøytidelig undersøkelse

Om jeg kortfattet skulle oppsummere tilbakemeldingene fra studentene på min uhøytidelige undersøkelse, må det bli noe i retning av at halvparten av studentene en eller gang har vært inne på hjemmesida til Mental Helse, en fjerdedel har vært inne det siste halvåret, mens bare en av ti har vært inne den siste uka.

Når det gjelder NAPHA, erfaringskompetanse.no og NFPH-bloggen, er det mitt inntrykk at heller ikke dette er ressurser den jevne student er seg veldig bevisst. Jeg vil tippe at Rådet for psykisk helse og PsykOpp kanskje er mer kjent og benyttet blant fagfolk flest, men jeg har ikke spurt systematisk om dette.

Egenerfaring fenger

Utgangspunktet for brukeres undervisning har ofte vært egne erfaringer med liv, lidelse og tjenester. Jeg opplever nok fortsatt at det er dette som fenger mest blant studentene.

Det kan stille brukerlærereren overfor et dilemma: I hvor stor grad skal man akseptere at studentene ønsker et frirom fra teori? I hvilken grad skal man holde fast på at brukerperspektivet, i like stor grad som å presentere egne og andres narrativer, handler om å  systematisere egne og andres erfaringer og å presentere brukernes krav?

Gråsone

Jeg underviser som regel tre til fem timer når jeg først er i gang. Det betyr at jeg kan gjøre litt av begge deler. Men jeg har nok litt å gå på når det kommer til å integrere det prinsipielle og det personlige når jeg underviser. Jeg har etter hvert skrevet så mye at det er vanskelig å prioritere.

Det er heller ikke alltid lett å vite hvor erfaringsformidleren og fagformidleren slutter og begynner. Det er nok på tide å tenke alvorlig på å oppsummere dette i en bok. Jeg har en formening om at det ville gjort undervisningen lettere. Det ville også gjort det mulig for andre med brukererfaring å kikke meg i kortene og forkaste, nyansere eller utdype mine påstander og poenger.

Må undersøkes

Det hadde vært fint om brukerorganisasjonene og erfaringskompetanse.no hadde gjennomført en kartlegging av hvordan det står til med brukerundervisningen på høgskoler og universiteter, både på grunn- og videreutdanninger.

I kjølvannet av en slik kartlegging bør det avholdes regelmessige seminarer for alle med egenerfaring som underviser helsepersonell på psykisk helsefeltet. Det er viktig at vi som underviser får anledning til å høre om hva andre med egenerfaring legger vekt på i undervisningen, og hvordan budskapet best kan formidles.

Samkjøring viktig

Vi kritiserer ofte myndighetene og tjenesteeierne for ikke å være nok opptatt av innholdet i tjenestene. Men hvis den kritikken skal være troverdig, bør vi i hvert fall sørge for at brukerbevegelsen selv er opptatt av og forsøksvis synkronisert når det kommer til hva vi faktisk ønsker av innhold i og innretning på tjenestene .

Rocker julen inn

Noe av det hyggeligste med juleforberedelsene er all den fine musikken man kan kose seg med i adventstida. Brian Setzer rocker julen inn.

Hopp til meny