Hopp til meny
Samtale
GOD SAMTALE: –Det var overraskende for oss å oppdage at den mindre omfattende behandlingen individualterapi, som er samtaleterapi mellom terapeut og pasient, kom bedre ut sammenlignet med de pasientene som fikk den tradisjonelle behandlingen i dagavdeling, sier forsker og psykolog Frida Slagstad Gullestad. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no.

Best resultat med individuell terapi

Individuell terapi fungerer bedre enn behandling på dagavdeling for pasienter med personlighetsforstyrrelser, ifølge ny doktoravhandling ved Universitetet i Oslo.
Frida Slagstad Gullestad
Forsker og psykolog Frida Slagstad Gullestad. FOTO: Psykologisk institutt/Universitetet i Oslo.

NY DOKTORAVHANDLING

–Avhandlingen baserer seg på en undersøkelse av 113 pasienter med personlighetsforstyrrelser, der halvparten fikk behandling i dagavdeling og halvparten individualterapi, forklarer forsker Frida Slagstad Gullestad ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, til uniforum.no.

Forsvarte doktoravhandling

Nylig forsvarte Gullestad sin doktoravhandling "Is there an optimal treatment format for personality disorders? Findings from a randomized clinical trial".

Studien er en del av Ullevål personlighetsprosjekt. Pasientene ble intervjuet for å kartlegge type og grad av problem før terapien ble påbegynt, med nye intervjuer etter åtte, 18 og 36 måneder.

-Overraskende

–Det var overraskende for oss å oppdage at den mindre omfattende behandlingen individualterapi, som er samtaleterapi mellom terapeut og pasient, kom bedre ut sammenlignet med de pasientene som fikk den tradisjonelle behandlingen i dagavdeling. Denne forskjellen kom spesielt tydelig fram hos de dårligst fungerende pasientene, som hadde minst evne til å forstå egne og andres mentale tilstander, sier Gullestad til uniforum.no.

Negativt avbrudd

Forskeren understreker at man foreløpig ikke kan si så mye om årsakene til at det er slik.

-Men en forklaring kan være at behandlingen i dagavdelinger er for krevende for de dårligst fungerende pasientene. Dagavdelingsbehandlingen har ofte blitt delt opp i en intensiv periode med gruppeterapi flere ganger i uka, fulgt av en mindre intens periode med gruppeterapi en gang i uka, med eller uten kombinert individualterapi. Det er grunn til å tro at dette avbruddet i behandlingen kan ha virket negativt inn på mange av disse pasientene, kanskje særlig de som har vansker med å forstå seg selv og andre, mener Gullestad.

Hopp til meny