Hopp til meny
Tvang - som natt og dag? Paneldebatt, Litteraturhuset, 21.mars, 2012
DEBATTERTE TVANG: Seksjonsleder ved Blakstad sykehus, Håkon Johansen(f.v.),seksjonsoverlege Ann Færden fra akuttpsykiatrisk avdeling, Ullevål, Tove Gundersen generalsekretær i Rådet for psykisk helse og WSO-leder Mette Ellingsdalen i paneldebatt på Litteraturhuset 21. mars. Odd Volden satt også i panelet. (FOTO: ASTRID BORCHGREVINK LUND/Erfaringskompetanse.no, bakgrunn: www.colourbox.com)

Tvang til kur er dårers tale

-Uten at leger, psykologer og sykepleiere begynner å bry seg om hva som rører seg på psykisk helsefeltet i bred forstand, kommer vi ikke videre.
Odd Volden

Odd Volden

  • Odd Volden er brukeraktivist og faglig rådgiver i NAPHA.
  • Han holder et skarpt blikk på psykisk helse, og blogger jevnlig på napha.no.
  • I sitt 40. blogginnlegg har Odd Volden lagt påsketuren til Litteraturhuset

Årets påsketur går til selveste Litteraturhuset!

21. mars deltok jeg i en panelsamtale på Litteraturhuset da Rådet for psykisk helse la fram rapporten Som natt og dag? Om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang (Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum).

Rapporten og frokostseminaret på Litteraturhuset er blitt behørig dekket flere steder; hos NAPHA, Mental Helse og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Vi trenger mange gode samtaler

Det er ikke lett å få til gode samtaler om et så stort og sammensatt tema. Samtalen på Litteraturhuset ble litt springende. Men jeg håper at rapporten i tida som kommer blir utgangspunkt for en rekke gode samtaler i ulike fora, både i og utenfor tjenestene.

Det er først når vi kan ta fatt på detaljene at dette kan bli virkelig nyttig. Denne rapporten må vi ikke slippe tak i før hvert eneste undertema er gjennomdrøftet.

Kortversjon av rapporten

Rapporten finnes også i en kortversjon, som kan bestilles på www.erfaringskompetanse.no. Den kan være et godt utgangspunkt for samtalene som må komme. Her er tre forslag vi finner i kortversjonen av rapporten:

Personalet må bli bedre til å se pasientene som hele mennesker.

Dialogen mellom pasienter og de ansatte må styrkes.

Øk kompetansen hos personalet.

Interesse på systemnivå er en forutsetning for gode samtaler på individnivå

Under panelsamtalen på Litteraturhuset benyttet jeg anledningen til å spørre de av publikum som var ansatt i spesialisthelsetjenesten om i hvilken grad de regelmessig benyttet seg av brukerorganisasjonenes nettsteder. Resultatet var nedslående.

Jeg spurte ikke om i hvilken grad de brukte NAPHA og Erfaringskompetanse.no sine nettsteder, men det har jeg gjort mange ganger når jeg har undervist studenter som jobber i tjenestene. Resultatet pleier å være like nedslående.

Manglende interesse på systemnivå hindrer brobygging på alle nivåer

Dette er alvorlig, fordi manglende interesse på systemnivå hindrer brobygging på alle nivåer. Det ser ut til å være en utbredt misforståelse i blant spesialistene våre at det holder å lese psykologtidsskriftet og legetidsskriftet og gå på Schizofrenidagene og Akuttkonferansen.

Uten at leger, psykologer og sykepleiere begynner å bry seg om hva som rører seg på psykisk helsefeltet i bred forstand, kommer vi ikke videre.

Når myndighetene bevilger penger til utviklingstiltak, kan ikke de mektigste aktørene la være å forholde seg til dette. Det smaker derfor av tjenesteforsømmelse når de viktigste faggruppene unnlater å holde seg orientert.

Harde ord, myk musikk

”Tjenesteforsømmelse” er et hardt ord. Men så lenge sentrale fagfolk ikke ser ut til å skjønne alvoret, må vi bruke de midlene som trengs. Det er noe som heter å henge bjella på katten. Det er det på tide vi gjør det nå. Og rapporten fra Rådet for psykisk helse gir oss argumentene, om vi ikke har hatt dem før.

...

Musikken vi runder av med i dag er i hvert fall myk nok: Allison Krauss & Jerry Douglas med Carolina In My Mind

NAPHA-bloggen ønsker sine lesere - med og uten spesialistkompetanse - en riktig god Palmehelg!

Hopp til meny