Hopp til meny
Tone Opdahl Mo
PROSJEKTLEDER: Tone Opdahl Mo er prosjektleder for NAPHAs utvikling av kunnskapsbasen Psykiskhelsearbeid.no Foto: Kjell-Ivar Myhr.

Obs! Testing pågår!

60 testpersoner prøver i disse dager ut kunnskapsbasen Psykiskhelsearbeid.no

- Disse testpersonene tilhører den viktigste målgruppen for kunnskapsbasen, sier prosjektleder Tone Opdahl Mo i NAPHA til Napha.no. 

- Deres tilbakemeldinger på hvordan basen fungerer er viktig for at den skal bli så god som mulig.

Verktøy

Kunnskapsbasen Psykiskhelsearbeid.no skal bli et nyttig verktøy for alle som jobber med- eller er interesserte i psykisk helsearbeid.

Mulighetene er mange:

• Finne ulike typer stoff om psykisk helsearbeid.

• Komme med synspunkter og erfaringer fra egen arbeidshverdag.

• Komme med faglige bidrag av ulike slag.

• Følge temaer eller forfattere du er interessert i.

• Etablere og delta i nettverk knyttet til ulike typer faglige temaer

- En del av dette må utvikles over tid, og selvfølgelig vil også det faglige innholdet bli mer omfattende etter hvert, sier prosjektlederen.

Testing

Før sommerferien ble basen testet av en mindre gruppe med bare noen få testpersoner.

Den pågående testen er mye bredere, med hele 60 testpersoner.

- Alle som er med på testen vil få et spørreskjema, der de kan gi tilbakemelding på hvordan kunnskapsbasen fungerer. De har også mulighet til å sende oss meldinger i selve basen, mens de tester den ut, forteller Mo.

Intervju

Det vil seinere bli gjort utdypende telefonintervju med noen av testpersonene.

- Alle tilbakemeldinger er viktige for det videre arbeidet med å utvikle kunnskapsbasen, sier Tone Opdahl Mo.

Den tekniske nettløsningen utvikles av IT-selskapet Kantega. Samtidig jobber NAPHA med å fylle basen med innhold, og til dette har fagredaktør Arve Almvik allerede gått ut og bedt om hjelp fra kommunene.

Psykiskhelsearbeid.no skal etter planen lanseres i høst. 

Hopp til meny