Hopp til meny
Ung leser i bibliotek
DOKUMENTASJON: -Flere sykepleiere må skrive doktorgrader og dokumentere, oppfordrer arrangøren av LPS's landskonferansen i Kristiansand. Odd Volden står på stand og blogger fra konferansen, der også forskning på brukeres ytringer gjennom 100 år ble presentert. (Illustrasjonsfoto:www.colourbox.com)

På stand i Kristiansand - Del 2

Den første som kommer bort til meg og sier takk for sist med et fast håndtrykk, er en profilert lege og forfatter. Han spør om jeg har lagt merke til legemiddelreklamen i den andre enden av lokalet. Det har jeg ikke.
Odd Volden
NAPHA-blogger: Odd Volden

Odd Volden

  • Odd Volden er brukeraktivist og faglig rådgiver i NAPHA.
  • Han holder et skarpt blikk på psykisk helse, og blogger jevnlig på napha.no

Jeg er fortsatt på stand i Kristiansand, på oppdrag for erfaringskompetanse.no. I forrige innlegg skrev jeg mest om min oppdragsgiver.

I dagens innlegg skriver jeg mer om programmet for landskonferansen og om vertskapet, Landsgruppa av psykiatriske sykepleiere (LPS) i Norsk sykepleierforbund.

Klar til dyst

Jeg har vært ute i god tid denne morgenen også. Det er nesten tomt for hefter på bordet til erfaringskompetanse.no. Jeg fyller på med nye hefter og legger fram flere nøkkelbånd og penner. Jeg henter meg en kopp te. Jeg er klar til dyst.

Legemiddelfirmaer

Den første som kommer bort til meg og sier takk for sist med et fast håndtrykk, er en profilert lege og forfatter. Han spør om jeg har lagt merke til legemiddelreklamen i den andre enden av lokalet. Det har jeg ikke. Jeg blir derfor litt forbauset når han peker på de to bannerne som reklamerer for henholdsvis et antidepressivum og et antipsykotikum.

Jeg husker den hete debatten vi hadde i landsstyret i Mental Helse om sponsing fra medisinfirmaer. Jeg mener å ha hørt at det har vært stor uenighet blant sykepleierne om forholdet til medisinindustrien.

Men det er kanskje vanskelig å nekte noen å ha en stand som reklamerer for lovlige produkter som er sentrale i bransjen? I den grad jeg har noe spesialfelt, er det i hvert fall ikke medisiner, så jeg legger det til side og konsentrerer meg om programmet.

Imponerende program

La det være sagt med en gang: jeg synes programmet for konferansen er imponerende - fra psykisk helse-perspektivet generelt og fra brukerperspektivet spesielt. Dette programmet kunne ikke Mental Helse, NFPH, NAPHA eller erfaringskompetanse.no gjort bedre. Her er det ingen transportetapper eller hvileskjær, programmet er konsist og variert på samme tid - alle som har forsøkt å arrangere konferanser vet at det ikke er lett å få til.

Jeg skal i utgangspunktet bare være tilstede den første dagen, men har allerede begynt å fable om hvilke grep jeg kan gjøre for å få med meg mest mulig fra programmet den siste dagen også.

-Sykepleiere må fortsette å ta doktorgrader

Jeg får ikke med meg kulturinnslaget som starter dagen. NAPHA-kollega Arve Almvik kommer forbi standen og forteller at jeg gikk glipp av noe der.

Jeg lister meg inn for å høre på første kvinne ut, stortingsrepresentant og sykepleier Kari Henriksen. Før hun slipper til får vi høre en representant for arrangørene trekke trådene fra gårsdagens forskningskonferanse og slå an tonen for de to dagene som ligger foran oss. Han er fornøyd med gårsdagens forskningskonferanse:

-Det kom tre ganger så mange som vi hadde forventet. Sykepleiere må fortsette å ta doktorgrader og dokumentere. Samarbeidet mellom fag og erfaring er sentralt på feltet. De to dagene som ligger foran oss er spennende i så måte.

Samhandlingsreformen

Vi er i Norge i den heldige stilling at vi både har minst en psykiatrisk sykepleier (Kari Henriksen) og flere med brukererfaring fra psykisk helsefeltet (Mette Hanekamhaug, Karin Yrvin og Dagrun Eriksen) på Stortinget. Det burde gi oss økte muligheter for lydhørhet på Løvebakken. Men er vi flinke nok ti å benytte oss av dette?

Kari Henriksen peker på at folkehelsetenkningen og samhandlingsreformen henger nøye  sammen. -Samhandlingsreformen gir sykepleiere muligheter for nye arbeidsformer, nye roller og økt kreativitet. Men vi vil også oppleve større vekst i de gruppene som psykiatriske sykepleiere tradisjonelt betjener innenfor ruslidelser og psykiske lidelser.

Utjevne sosiale forskjeller

-Samhandlingsreformen vil bidra til å utjevne sosiale forskjeller og utføre samfunnsoppdraget - vi gir en tjeneste og en eller flere profesjoner en oppgave som samfunnet ønsker at denne / disse skal løse, fortsetter Kari Henriksen.

-Samhandlingsreformen kommer ikke for at vi skal spare penger. Vi fikk for noen år siden en rekke ”gråsonerapporter” som viste at vi faktisk ikke løser samfunnsoppdragene våre godt nok. Vi må sørge for at tjenestene skal organisere seg rundt brukerne og ikke omvendt.

Det er snart pause. Jeg må tilbake til standen, men jeg får med meg en av Kari Henriksens kjepphester, ny teknologi, på vei ut. -Mennesker med psykiske lidelser er nederst på rangstigen når det kommer til å bruke moderne teknologi i helsevesenet, sier hun. Før døra smekker igjen bak meg, hører jeg Henriksen peke på at også fagfolk må begynne å trekke på egne erfaringer og at vi må snakke mer om innholdet i brukeres og fagfolks roller.

Tvangstrøye og ensomhet, blomstervaser og kjærlighet

Tjue minutter senere går jeg inn i plenumsalen igjen, etter en pause med fullt trøkk på standen. Det første jeg hører i denne økta, er Inger Beate Larsen som forteller at erfaringskompetanse.no har vært med på å støtte forskningsprosjektet Brukerstemmer i tekst og film.

Inger Beate Larsen og Anders J.W. Andersen har undersøkt hvilke opplevelser mennesker med psykiske lidelser har hatt med de organiserte hjelpetjenestene over et spenn på nesten hundre år.

-Vi kan ikke spørre mennesker som er døde, men vi kan lese bøkene de har skrevet. Den første boka vi sporet opp, er fra 1918. ”Levende begravet” er en del av tittelen på en av de eldste bøkene. Det er i det hele tatt sterke titler det er snakk om her.

-Det er ikke noe nytt at pasienter og ex-pasienter har sterke meninger om tjenestene. Det er mye kritikk å finne i disse bøkene. Larsen forteller kort om bøkene de har inkludert i studien, fra 1918 og til våre dager.

Innholdsanalyse av tolv selvbiografier

Larsen og Andersen har gjort en innholdsanalyse av i alt tolv selvbiografier. I en bisetning nevner Larsen at hun etter hvert kan tenke seg å forske på tilsvarende bøker fra andre land. Hun utfordrer konferansedeltakerne også til å gjøre dette. Jeg følger like godt opp med å utfordre NAPHA-bloggens lesere til å gjøre det samme.

Jeg har nylig, sammen med Trine Habberstad, sammenliknet et knippe norske og italienske brukertekster (ikke publisert ennå) og kan absolutt anbefale komparative (sammenliknende) studier av denne typen.

Jeg må forlate Larsen, ” tvangstrøye og ensomhet, blomstervaser og kjærlighet” og resten av det flotte konferanseprogrammet til LPS i det Larsen forteller at pasientenes positive vurdering av tjenesteutøvere som er personlige er noe som går igjen i bøkene. -Det går en tråd fra dette til Alain Topor og Marit Borgs forskning i våre dager, sier Inger Beate Larsen.

Psykisk helse og rus

Landslaget av psykiatriske sykepleiere arrangerer ikke bare konferanser. Jeg oppdager at deres tidligere medlemsblad, Bivrost, som nok av og til kunne bære preg av å være litt hjemmesnekret, er blitt til det langt mer fancy tidsskriftet Psykisk helse og rus. Jeg rekker bare å bla fort gjennom heftet på 52 sider, men skriver bak øret at Psykisk helse og rus heretter må abonneres på og leses fra perm til perm.

Ekstra hyggelig er det at min gode kollega fra ABUP, erfaringskonsulent Karianne Zachariassen pryder forsiden, med tittelen Jeg skadet meg for å klare å smile like mye som de andre.

Lukket gruppe på FB

Konferansen har vært en god opplevelse. Å stå på stand har vært nytt og spennende. Jeg har møtt mange hyggelige og engasjerte fagfolk.

Jeg runder av med et godt eksempel som blir formidlet av en tjenesteutøver fra et bofellesskap i Nord-Norge. Hun forteller at de etter en diskusjon om hvorvidt ansatte og beboere burde være venner på Facebook eller ikke, har blitt enige om å lage en lukket gruppe for ansatte og beboere sammen.

På samme lag

Hun viser meg gruppa (medlemmene er enige om at de kan vise andre innholdet). Her er det deling av bilder fra turer, informasjon om møter, referater fra møter, hilsener fra ansatte som skal slutte, og alt det andre man gjerne finner på en Facebookside, men altså i tryggere rammer enn på en åpen profil. Erfaring og fag på samme lag.

Jeg synes dette er et fint eksempel på at psykisk helsearbeid handler mer om å finne gode praktiske løsninger enn å sitte på hver sin tue og fortelle hverandre hvor komplisert alt er. Og tilrettelegging for psykiske funksjonsnedsettelser er selvfølgelig like viktig på Facebook som ellers i samfunnet.

Dagens musikalske

Det er snart 17. mai, og da kan vi vel unne oss en marsj, for å feire de psykiatriske sykepleiernes nye profil og i anledning nasjonaldagen. Dagens musikalske er Valdresmarsjen

Hopp til meny