Hopp til meny
Marius Veseth
-Når man er deprimert kan det å ta vare på seg selv for en del bety å legge seg på sofaen og ta det helt med ro. Andre beskriver at de trenger å ta seg i nakken og komme seg ut på fjelltur, sier psykolog og doktorgradsstipendiat Marius Veseth. FOTO: Roald Lund Fleiner.

Dette gir bedring for bipolare

-Fire faktorer, som alle går på egenomsorg, viser seg å være særlig gunstige for å gi bedring for mennesker med bipolare lidelser, sier psykolog og recovery-forsker Marius Veseth.
F.v. Solfrid Lillebø og Åse Skjølberg
MEDFORSKERE: F.v. Solfrid Lillebø og Åse Skjølberg. FOTO: Roald Lund Fleiner.

RECOVERY-KONFERANSE

  • 6. juni arrangerte WAPR Norge en konferanse i Bergen med dette temaet: Recovery - hva innebærer det for psykisk helsearbeid?
  • WAPRs verdenskongress i Milano foregår i November 2012.

Under en konferanse i regi av WAPR Norge i Bergen 6. juni presenterte Veseth foreløpige funn fra sitt doktorgradsarbeid om bedringsprosesser for mennesker med bipolar lidelse.

12 medforskere

Veseth tar sin doktorgrad ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen. I arbeidet har han hatt med seg 12 medforskere som selv har opplevd bedring i forhold til stemningslidelser.

-Det at medforskerne har vært med på utformingen av spørsmålene, gjør at spørsmålene har hatt en mindre psykologfaglig tilnærming enn de ville hatt om jeg hadde sittet alene og laget dem. Det mener jeg har vært en klar fordel, sier Veseth.

Fire bedringsfaktorer

13 personer som har opplevd bedring i forhold til sin bipolare lidelse har blitt intervjuet, i tillegg til 12 fagfolk som jobber med samme gruppe.

Særlig fire faktorer viser seg å ha hjulpet mange:

  • Å jobbe med å håndtere ambivalens om å gi slipp på maniske tilstander: For eksempel hypomani kan ofte ha en del positive sider som gjør at det er vanskelig å la disse periodene fare.
  • Å finne noe å holde fast i: Det kan være å binde fluer til fisking, arbeide i hagen eller treffe en terapeut. En forankring i en her og nå-situasjon når ting blir vanskelige er poenget.
  • Å bli oppmerksom på signaler: Det kan f eks være kroppslige symptomer som man kjenner igjen fra tidligere, og som forbindes med forverret tilstand.
  • Å finne måter å ta vare på seg selv

Egenomsorg

-Selv om fellesnevneren var å ta vare på seg selv, så viser undersøkelsen at dette gjøres på svært forskjellige måter, påpeker Marius Veseth, og utdyper:

-Når man er deprimert kan det å ta vare på seg selv for en del bety å legge seg på sofaen og ta det helt med ro. Andre beskriver at de trenger å ta seg i nakken og komme seg ut på fjelltur, sier Veseth.

-Tydelig preg

Åse Skjølberg og Solfrid Lillebø er to av medforskerne som har bidratt med utforming av studien, og med å tolke resultatene.

-Jeg opplever at vi som er medforskere har satt et veldig tydelig preg både på valg av tema, og hvilke spørsmål som skulle stilles, sier Solfrid Lillebø.

Tolker ulikt

Åse Skjølberg synes det var interessant å se hvor ulikt medforskerne og fagfolkene kunne tolke svarene i undersøkelsen.

-Vi som har egenerfaring ser nok andre ting i svarene enn de som har de terapeutiske brillene på, sier Skjølberg.

Hopp til meny