Hopp til meny
Liv Skree, WSO
MEDISINFRITT KRAV: Liv Skree (bildet) fra brukerorganisasjonen We Shall Overcome (WSO), og WSO-leder Mette Ellingsdalen (deltok via videoopptak), la under Brukerorganisasjonskonferansen i Oslo frem krav om medisinfrie akuttilbud ved hvert av landets helseforetak. FOTO: Hilde Hem/erfaringskompetanse.no

Gjentok krav om medisinfrie akuttilbud

På en konferanse i Oslo nylig gjentok brukerorganisasjonene innen psykisk helsefeltet et krav som Helse- og omsorgsdepartementet for to år siden stilte til alle helseforetakene: Å opprette medisinfrie behandlingstilbud.
Gretha Evensen, faglig rådgiver, Napha
STØTTER KRAV: Faglig rådgiver i NAPHA, Gretha Evensen.

-I dag er det jo ikke et problem å få medisiner, men det mangler mye på å gi et fullverdig tilbud til de som ikke ønsker medisinering. WSO er ikke i mot medisinering når pasienten selv ønsker det, men vi er for større valgfrihet.

Det uttalte leder for brukerorganisasjonen We Shall Overcome (WSO), Mette Ellingsdalen, under Brukerorganisasjonskonferansen 2012 i Oslo for en drøy uke siden. Uttalelsen ble vist på et videopptak, som var spilt inn fordi hun var forhindret fra å delta selv.

Konferansen ble arrangert av NAPHA og erfaringskompetanse.no.

To hovedpunkter

WSO og andre brukerorganisasjoner krever medisinfrie, døgnbaserte akuttilbud, hvor:

  • Man ikke blir utsatt for tvangsmedisinering, men bare bruker medisiner der pasienten har et ønske om det selv.
  • Behandlingen er å få et trygt sted å være, en seng å sove i, regelmessige måltider og mennesker å snakke med.

NAPHA støtter kravet

-NAPHA støtter dette kravet fra brukerorganisasjonene, sier faglig rådgiver Gretha Evensen i NAPHA.

Hun viser til at Helse- og omsorgsdepartementet i 2010 sendte ut et brev med krav til de regionale Helseforetakene om det samme.

Viser til departementet

Under punktet "Minimumskrav til områder/innhold i regionale og lokale planer for redusert og riktig bruk av tvang" skriver departementet blant annet:

  • Systematisk innføring av alternative metoder til tvang, herunder medisinfrie behandlingstilbud, brukerstyrte plasser, ambulante team, individuelle planer, inkl. rettighetskontrakter og kriseplaner.

-Fikk innblikk

I tillegg til en gjentakelse av dette kravet om medisinfrie behandlingstilbud ble sentrale begreper innen psykisk helsefeltet diskutert under konferansen i Oslo.

-Vi fikk gjennom å være medarrangør av Brukerorganisasjonskonferansen innblikk i hvilke saker organisasjonene synes er viktige å fremme, sier Gretha Evensen i NAPHA.

Hun deltok sammen med blant andre NAPHA-leder Trond Hatling.

Hopp til meny