Hopp til meny

Kommuner og nettverk

NAPHA samarbeider med kommuner og lokale nettverk innen psykisk helsearbeid.

Senteret formidler kunnskap som kommuner og nettverk etterspør, og bidrar med råd og veiledning til utvikling av bedre tjenester. En viktig oppgave er å dokumentere og synliggjøre gode praksiser. Det kan for eksempel dreie seg om å videreformidle erfaringer fra andre kommuner, fra brukere og pårørende og fra forskning innen fagfeltet.

-Viktig møteplass

Det finnes mange ulike nettverk rundt omkring i landet, der både ansatte, brukere og andre involverte deltar. NAPHAs faglige rådgivere samarbeider med Fylkesmannen om opprettelse og drift av slike lokale nettverk.

-Nettverkene er en viktig møteplass som stimulerer til fagutvikling og samhandling, sier nestleder i NAPHA Petter Dahle. 

Flere kanaler

I tillegg til den direkte kontakten med praksisfeltet bruker NAPHA kanaler som nettstedene psykiskhelsearbeid.no og napha.no. Senterets ansatte deltar også på ulike konferanser innen fagfeltet.

Hvert fylke har en fast NAPHA-kontakt:

Fylke

Kontakt

E-post

Telefon

Sør/Øst

     

Østfold

Kjetil Orrem

kjetil.orrem@napha.no

 +4797744088

Oslo

Petter Dahle

petter.dahle@napha.no

 +4741104258

Akershus

Gretha Evensen

gretha.evensen@napha.no

 +4792286343

Vestfold

Gry Strøm

gry.stub@napha.no

 +4795133807

Buskerud

Gretha Evensen

gretha.evensen@napha.no

 +4792286343

Telemark

Kjetil Orrem

kjetil.orrem@napha.no

 +4797744088

Vest-Agder

Siri Bjaarstad

siri.bjaarstad@napha.no

 +4795929069

Aust-Agder

Siri Bjaarstad

siri.bjaarstad@napha.no

 +4795929069

Vest/Innlandet

     

Rogaland

Irene Wormdahl

 irene.wormdahl@napha.no

 +4747266376

Hordaland

Kristin Trane

kristin.trane@napha.no

 +4791318011

Sogn og Fjordane

Kristin Trane

kristin.trane@napha.no

 +4791318011

 Hedmark

 Gaute Strand

 gaute.strand@napha.no

 +4794181860

 Oppland

 Gaute Strand

 gaute.strand@napha.no

  +4794181860

Møre og Romsdal

Irene Wormdahl

irene.wormdahl@napha.no

 +4747266376

 Midt/Nord

 

 

 

Sør-Trøndelag

Trond Asmussen

trond.asmussen@napha.no

 +4748054402

Nord-Trøndelag

Arve Almvik

arve.almvik@napha.no

 +4791839817

Nordland

Wigdis Helen Sæther

wigdis.sather@napha.no  +4799024175

Troms

Solrun Steffensen

solrun.steffensen@napha.no

 +4747232419

Finnmark

Solrun Steffensen

solrun.steffensen@napha.no

 +4747232419

  

Hopp til meny