Hopp til meny

Arve Almvik

Stilling

Faglig rådgiver (kontaktperson Rogaland)

Telefon

+47 918 39817

Fax

+47 73 19 95 01

Biografi

Jeg er utdannet psykiatrisk sykepleier med lang og bred erfaring fra psykisk helsearbeid. Min kliniske erfaring er fra akuttpost og som psykiatrisk sykepleier i en landkommune utenfor Trondheim. Etter den tid har jeg over to perioder vært tilsatt ved Høgskolen i Sør -Trøndelag, senest fra 2005 - 2009 som førstelektor. Som rådgiver i psykisk helsearbeid hos Fylkesmannen var jeg tett på Opptrappingsplanen for psykisk helse. Faglig interessefelt er først og fremst innhold i og organisering av det lokalbaserte psykiske helsearbeidet. Jeg har publisert rapporter, faglige artikler og vært redaktør for lærebøkene "Tusenkunstnerne" og "Psykisk helsearbeid i nye sko". De siste årene har jeg forsket på hva som kjennetegner god hjelp til personer med rusproblemer og psykiske lidelser.
Arve halvfigur
Hopp til meny