Hopp til meny

Petter Dahle

Stilling

Nestleder

Telefon

+47 411 04258

Fax

+47 73199501

Biografi

Jeg er utdannet sosionom med Cand.mag. i sosialt arbeid og psykisk helsearbeid. Jeg har lang arbeidserfaring innen de kommunale helse- og sosialtjenestene, hvor jeg har arbeidet i ulike fagstillinger og som leder. Min interesse for psykisk helsearbeid skriver seg særlig fra det praktiske klientarbeidet, hvor jeg har samarbeid med brukere i utsatte livssituasjoner. Jeg har også erfaring fra internasjonalt arbeid innen fagfeltet.

Under Opptrappingsplanen for psykisk helse arbeidet jeg med botilbud for mennesker med omfattende hjelpebehov, både som prosjektansvarlig og leder. Før jeg begynte i NAPHA arbeidet jeg som avdelingsleder på et sosialsenter i Oslo, hvor jeg bl.a. deltok i arbeidet med å etablere det lokale NAV-kontoret.

I NAPHA har jeg jobbet mye med nettverk som arena for fagutvikling, erfaringsdeling og samhandling. Jeg har i den forbindelse samarbeidet med lokale og regionale nettverk rundt omkrng i landet. Andre prosjekter jeg har jobbet med i NAPHA er vår satsnig knyttet til brukere med omfattende hjelpebehov. Jeg jobber mye med temaene bolig og rus, og er med i et nasjonalt nettverk tilknyttet Housing First.
I perioden 2010-2013 deltok jeg i arbeidsgruppa for utvikling av nasjonale retniningslinjer for psykoselidelser. Jeg er for tida også involvert i arbeidet med å utvikle kartleggingsverktøyet Brukerplan innen psykisk helse.
Petter portrett
Hopp til meny