Hopp til meny

Solrun Elisabeth Steffensen

Stilling

Faglig rådgiver

Telefon

+47 472 32419

Fax

+47 73 19 95 01

Biografi

Utdannet vernepleier med bred erfaring fra helse- og sosialtjenesten, blant annet som leder for ulike virksomheter i kommune, som heldøgns omsorgsboliger, hjemmesykepleie og barneboliger. Jeg har også erfaring fra arbeid med asylsøkere, flyktninger og internasjonalt hjelpearbeid, samt høgskolelærer. Jeg har flere viderutdanninger: veileder/rådgiver utdanning, videreutdanning i ”Normalisering, integrering, prosjektstyring og endringsarbeid”, organisasjon og ledelse -organisering av tiltak for funksjonshemmede i åpen omsorg. Nå studerer jeg integrert juss, opp mot helse- og sosialfag. Av interessefelt nevnes kommunikasjon og samhandling, brukersamarbeid, tverrfaglig samarbeid, rus og mennesker med behov for sammensatte og omfattende tjenester, samt organisering av tjenester. Menneskerettigheter og etikk er også et interessefelt.
Solrun halvfigur
Hopp til meny