Hopp til meny

Gry Strøm

Stilling

Faglig rådgiver (i permisjon)

Telefon

+47 951 33807

Fax

+47 73 19 95 01

Biografi

Utdannet sykepleier ved Sykepleierhøgskolen i Sør-Trøndelag, og studert til lege ved Syddansk Universitet, Odense. Jeg har gjennomført min turnustjeneste i Danmark, og etterfølgende arbeidet som allmennpraktiserende lege på legesenter det siste 1,5 år. I mitt daglige arbeid som lege, har jeg erfart viktigheten av tilgjengelighet og dialog mellom de ulike tjenestetilbudene innenfor psykisk helsearbeid. Opplever at samhandling mellom disse aktører er avgjørende, slik at tjenester og kompetanse kan benyttes optimalt.
Gry halvfigur
Hopp til meny