Hopp til meny

Wigdis Helen Sæther

Stilling

Faglig rådgiver

Telefon

+47 990 24 175

Fax

Biografi

Utdannet psykiatrisk sykepleier og sosialantropolog med lang erfaring fra psykisk helsearbeid som kliniker og pedagog. Blant annet har jeg vært fagansvarlig for videreutdanningen I psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Forskning om psykisk helsearbeid og kultur som metode er en av mine hovedinteresser: I fagboken "Kunsten som beveger - Estetisk dannelse i helse- og sosialfagene" (2004) skriver jeg om hvordan en kan utvikle oppmerksomhet. I tillegg inneholder boken pedagogiske og kreative metoder som kan anvendes i klinisk arbeid. I samarbeid med brukere har jeg etablert teatergruppen Institusjonsteateret og dessuten gjort et fagutviklingsprosjekt om teater som metode i psykisk helsearbeid. Fremover skal jeg utvikle arenaer for gode pedagogiske og kreative verktøy. I NAPHA er jeg ansatt for å jobbe pedagogisk inn mot ulike prosjekt og nettverk.
Wigdis halvfigur
Hopp til meny