Hopp til meny
Rusbehandlingsinstitusjonen Nybøle i Østfold
FOREBYGGING OG REHABILITERING: -Jeg sier derfor til deg som ny helseminister, Jonas Gahr Støre: Prøv å holde tunga rett i munnen, og ha to tanker i hodet samtidig. Det er du god på. Både forebygging og hjelp til dem som allerede har et problem lønner seg på lang sikt, skriver Rigmor Galtung i et nytt blogginnlegg.

Ha to tanker i hodet samtidig, Gahr Støre

Helseminister Jonas Gahr Støre: Følger du Helse Sør-Øst som vil legge ned mitt kjære Nybøle i Spydeberg, eller ser du at de mange med dobbeltdiagnose som står i kø trenger slike tilbud?
Rigmor Galtung
NAPHA-blogger Rigmor Galtung.

RIGMOR GALTUNG

Mandag kommer statsbudsjettet. Da faller dommen for Nybøle i Spydeberg i Østfold. Institusjonen der jeg har jobbet i snart tre år. Stedet der jeg hadde min siste praksis for å avslutte min vernepleierutdannelse, og der jeg nå jobber med sang og musikk.

-Jeg er så sint, så sint

Det høres vel kanskje ut som om jeg «eier» dette stedet, og på en måte føler jeg at jeg gjør det. Akkurat som de andre ansatte, og ikke minst pasientene, kjenner jeg at jeg har en liten andel i dette vakre stedet, beliggende på en høyde med blomsterenger og skog som nærmeste naboer.

Byråkrater i Helse Sør-Øst bestemte før sommeren at Nybøle skal legges ned. Jeg må si som Thorbjørn Egners Karius, da han og broder Baktus ble spylt ned i vasken til en uviss framtid ute på det åpne hav: «Jeg er så sint, så sint».

Lange køer

I Norge har vi et av verdens høyeste overdosetall. Vi har nesten flest rusavhengige når man ser i forhold til folketall, og vår rusomsorg kan vel heller ikke sies å være «perfekt».

Nybøle er en institusjon for mennesker med dobbeltdiagnose, både rus og psykiske lidelser. Stedet er myntet på at man skal ha en veldig individuell oppfølging. Det står tusenvis i kø blant denne pasientgruppen for å få plass ved slike tilbud.

Som Ole Brumm

Helse Sør-Øst sier de nå skal satse på forebyggende tiltak. Forebygging og tidlig intervensjon, som pøbelprosjektet for eksempel, er kjempebra. Men hva med dem som allerede er syke? Man må jo hjelpe dem også. Dette er som Ole Brumm: Ja takk, begge deler. Det Helse Sør-Øst sier er egentlig at er du over 25 år så har vi gitt deg opp litt. Det er jo forferdelig.

Det er mange som kan mye om rus, og kanskje enda flere som mener noe om det. At mange synsere og «forståsegpåere» sitter i posisjoner langt høyere opp i hierarkiet, milevis unna der problemene finnes og uten kompetanse når det gjelder rusproblematikk, er vel heller ingen hemmelighet.

Kanskje om 10 år

Om 10 år kan man kanskje legge ned institusjoner som Nybøle. Men ikke nå, med de lange køene av mennesker som trenger hjelp blant denne kanskje aller svakeste av de svake grupper.

Jeg sier derfor til deg som ny helseminister, Jonas Gahr Støre: Prøv å holde tunga rett i munnen, og ha to tanker i hodet samtidig. Det er du god på. Både forebygging og hjelp til dem som allerede har et problem lønner seg på lang sikt. Du er hjertelig velkommen til å besøke Nybøle. Da ville du sett hvor nødvendige slike tilbud er.

Kreative løsninger

På Nybøle har man funnet kreative løsninger for behandlingen, og man har investert i å forsøke å øke livskvaliteten og mestringsfølelsen hos de som bor der. Et eksempel på det er å gi dem et tilbud om musikk og sang.

Hver fredag dukker det opp stadig flere som ønsker å være med i gruppa vår. For mange oppleves dette som god terapi, utover det å musisere. Noen sier til og med at en dag i uka med sang og musikk tilsvarer ti timer med annen terapi.

Flere som dør!

Vi har pasienter som har vært ute i media og sagt at de antakeligvis ikke hadde kommet noen vei uten behandlingen på Nybøle. De har fått tilbake troen på, og håpet om, at livet kan bli annerledes, nettopp fordi man også har tenkt kreativt i forhold til hvordan man kan forsterke tilbudet til denne gruppa.

Hvorfor kan ikke de i «maktens sentrum» også bli mer fleksible i sin tenkning? Hvorfor kan de ikke se etter konstruktive løsninger i det som allerede er, i stedet for å legge det ned? Hvordan kan de unngå å se at det de holder på med koster samfunnet mer penger enn det hadde gjort å holde gode institusjoner åpne? Forstår de ikke at det de gjør er å svikte de svakeste? At de tar fra mennesker som trenger det håpet om et bedre og verdig liv så sårt? Mange rusavhengige orker ikke ventingen. De holder ikke ut å stå i den uendelige køen. De klarer ikke flere vintre ute i kulda, eller ei seng på et hospits uten særlig utsikt til å få hjelp i overskuelig framtid. Hva skjer da? Jo, mange gir opp, og så er det enda flere som dør!

Jo, jeg sier det igjen, og jeg står for det: Jeg er så sint!!! Og nå håper jeg at vår nye helseminister griper inn.

Hopp til meny