Hopp til meny
Gunnar Vold Hansen
INVITERER TIL KONFERANSE: -De gjør en kjempeinnsats de som jobber med mennesker med alvorlige psykiske lidelser i kommunene. Ikke blir de rike av det, ikke blir de bejublet, men de engasjerer seg for noen som virkelig trenger hjelp, sier nettverksleder og forsker Gunnar Vold Hansen ved Høgskolen i Østfold. FOTO: Werner Juvik.

Alvorlige psykiske lidelser på agendaen

Statssekretær Kjell Erik Øie i Helse- og omsorgsdepartementet er blant deltakerne, når et treårig nettverksarbeid om mennesker med alvorlige psykiske lidelser avsluttes i Fredrikstad 6. og 7. februar.
Petter Dahle
JAKTER "BEST PRACTICE": Petter Dahle, nestleder i NAPHA.

KONFERANSE FREDRIKSTAD 6.-7. FEBRUAR

  • Presentasjon av treårig nettverksarbeid om mennesker med alvorlige psykiske lidelser
  • Nettverket er ledet av Høgskolen i Østfold, på oppdrag fra NAPHA
  • Konferanseprogram
  • Fortsatt noen ledige plasser
  • Påmelding: erik.bentsen@hiof.no 

-Det har vært lærerikt å lede nettverket, og interessant å se hvor mye fagkompetanse og engasjement som finnes i kommunene, sier forsker Gunnar Vold Hansen ved Høgskolen i Østfold.

Treårig arbeid

I tre år har han, på oppdrag fra NAPHA, ledet et nettverk av fagpersoner i kommunene som jobber med mennesker med alvorlige psykiske lidelser - ofte i kombinasjon med rusproblemer.

På en konferanse i Fredrikstad 6.-7. februar blir til sammen 11 tiltak for denne målgruppen presentert. Alle er dokumentert gjennom hver sin rapport, laget av Høgskolen i Østfold.

-Erfaringsbasert 

-Sett med mine øyne er det ekstremt viktig at vi her har samlet massevis av konkrete praktiske erfaringer. Vi får frem den erfarinsgbaserte kunnskapen, det folk gjør rundt om i kommunene, understreker Vold Hansen.

Glad for statssekretær-besøk

Han er glad for at konferansen besøkes av statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Kjell Erik Øie. Øie vil si noe om de politiske føringene som regjeringen har lagt opp til.

-Det er positivt at politikerne er opptatt av gode tjenester til denne målgruppen, og tar de store utfordringene på dette feltet på alvor, mener Vold Hansen.

-Gjør en kjempeinnsats

Nettverket har møttes jevnlig gjennom de tre siste årene på felles samlinger. De har vært i Danmark, og besøkt tjenester til samme målgruppe der. I tillegg har forskere fra Høgskolen i Østfold besøkt alle tiltakene som nettverket selv representerer, og dokumentert disse gjennom observasjoner og intervjuer både med brukere, pårørende og fagfolk.

-De gjør en kjempeinnsats de som jobber med mennesker med alvorlige psykiske lidelser i kommunene. Ikke blir de rike av det, ikke blir de bejublet, men de engasjerer seg for noen som virkelig trenger hjelp, sier Gunnar Vold Hansen.

Bredt spekter

Et bredt spekter at tjenester vil bli presentert på konferansen i Fredrikstad: 

  • Utredning: Tilbud i overgangen mellom innleggelse og hjemkomst, med sikte på å finne det mest relevante tjenestetilbudet. Man ser på hva pasienten kan klare selv, og hva som trengs av tjenester videre hjemme.
  • Organisering og samarbeid: Hvordan man lager løsninger som er tilpasset brukernes behov, og sørger for at kommunene og spesialisthelsetjenesten samarbeider om et helhetlig tilbud.
  • Bolig: Mange ulike tilbud presenteres. Noen boligtilbud er tilpasset de som prøver å bli rusfrie. Andre boligtilbud er tilpasset folk som ikke ønsker å være rusfrie, men som trenger både bolig og tjenester.

-Gleder oss

Et sentralt mål med temanettverket har for NAPHA vært å se på hvilke faktorer i tjenestene som fagutøverne anser som de viktigste og beste.

-I temanettverket har deltakerne i fellesskap reflektert over hva de legger i god praksis. Vi gleder oss både til deres presentasjon av egne erfaringer på konferansen i Fredrikstad, og til å lese de ferdige rapportene Høgskolen i Østfold har laget fra de 11 tjenestene. Rapportene vil alle bli publisert på psykiskhelsearbeid.no, forteller nestleder i NAPHA, Petter Dahle.

Les flere napha.no-saker om nettverket:

Hopp til meny