Hopp til meny
Sven Trygve Haabeth
MANGE STRENGER: Mandolin er ett av mange instrumenter Sven Trygve Haabeth spiller i "Cabaret for øyeblikket" på Blakstad sykehus i Asker. Haabeth, som har bipolar lidelse, er en av sju medarbeidere med brukererfaring i "Tilbake til arbeid" - et samarbeidsprosjekt mellom NAV, Asker kommune, organisasjonen Mental Helse og Blakstad sykehus. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Bygger selvtillit og erfaring i jobbtiltak

Gjennom å spille i cabaret, drive filosofisk kafé og jobbe i bibliotek på Blakstad sykehus i Asker, håper Sven Trygve Haabeth (35) å bli så stabil at han kan ta ordinært arbeid.
Per Erik Hammerstad
PROSJEKTLEDER: Sosionom Per Erik Hammerstad, leder for "Tilbake til arbeid" ved Blakstad sykehus i Asker.

TILBAKE TIL ARBEID

  • Samarbeidsprosjekt mellom NAV Asker, Psykisk helse Asker kommune, Mental Helse Asker og Bærum og Vestre Viken HF avdeling Blakstad.
  • Periode: 2009-2013.
  • Blant tiltakene er  "Cabaret for øyeblikket", «Kafé ½ tolv» og andre kultur- og arbeidsrettede aktiviteter.
  • 20 medarbeidere med brukererfaring har hatt arbeid i tiltakene så langt. I tillegg deltar 50-60 nåværende og tidligere pasienter.
  • Tilfriskning gjennom mestringsopplevelser er hovedideen bak prosjektet.

-Jeg vil understreke hvor viktig dette prosjektet er for oss som er med. Særlig det med cabareten, og kunne utfolde seg kunstnerisk og kulturelt, sier Haabeth, som har bipolar lidelse.

Mestring og tilfriskning

Han er en av sju medarbeidere med brukererfaring som jobber i prosjektet "Tilbake til arbeid". I tillegg deltar 50-60 nåværende og tidligere pasienter ved Blakstad sykehus i Asker.

-Deltakerne skal gis muligheter til å ta i bruk sitt eget potensial for tilfriskning gjennom mestringsopplevelser, sier leder for "Tilbake til arbeid", sosionom Per Erik Hammerstad.

Bredt samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom NAV, Asker kommune, organisasjonen Mental Helse og Blakstad sykehus.

Tiltakene drives på sykehuset og den tilliggende Blakstad gård, og består blant annet av cabareten "Cabaret for øyeblikket", kafédrift i «Kafé ½ tolv» og andre kultur- og arbeidsrettede aktiviteter.

-Har unngått innleggelser

For Sven Trygve Haabeth betyr det mye å ha noe å gå til hver dag.

-Jeg tenker at jeg har unngått en del sykehusinnleggelser på grunn av jobben her. Jeg kan for eksempel ikke la ting skli ut, og må legge meg om kvelden selv om jeg er et utpreget B-menneske, smiler han.

-"Boostet" selvtilliten

Økonomisk betyr jobbingen et tilskudd til uføretrygden hans. Men det viktigste er å fylle dagen med noe meningsfullt.

-Jeg fikk en kraftig nedtur i 2010. Da var cabareten veldig viktig. Jeg hadde hovedrollen i det stykket vi satt opp våren 2011. Det gikk bra, og det "boostet" selvtilliten, sier Haabeth.

Spilte i Operaen

I samarbeid med profesjonelle instruktører lager deltakerne i "Cabaret for øyeblikket" både musikk, tekst og visuelle uttrykk selv. De har flere forestillinger i året.

-Det har vært forestillinger både i Operaen i Oslo og i Asker kulturhus, forteller han.

-Bryter ned fordommer

De har også reist rundt til andre steder i landet.

-Det at publikum vet at vi er fra Blakstad tror jeg er med på å bryte ned fordommer mot psykiatrien, når de får et ansikt på det. Vi er mennesker vi også, sier Haabeth.

Filosofisk kafé

To dager i uka sørger han for at pasienter ved Blakstad kan låne bøker på biblioteket. Han har studert filosofi ved Universitetet i Oslo, og driver filosofisk kafé en dag i måneden.

-Det er en undrende samtale, med stort spenn og ulike innfallsvinkler. For eksempel kan presten og psykiateren være her, sammen med en som er innlagt og kjempedårlig, forklarer Haabeth.

Alle stemmer veier like tungt.

-Det som er bra med filosofien er at ingen svar er bedre enn andre, påpeker han.

Bygger bro

Prosjektleder Per Erik Hammerstad mener at samarbeidsprosjektet "Tilbake til arbeid" bygger en fin bro mellom sykehus og kommune for brukerne.

-Fordi tilbudet er lokalisert ved sykehuset har de som er innlagt lett tilgang til aktiviteter her. Også etter at de er utskrevet og hjemme igjen kan de komme tilbake hit, sier Hammerstad.

-Farlig tomrom

På denne måten mener han at prosjektet fyller et tomrom.

-Pasientene havner ofte i et tomrom når ansvaret går over fra sykehus til kommunenivå. Det tomrommet er veldig farlig. Mange får tilbud som ikke er tilpasset deres behov, noe som ofte fører til isolasjon og reinnleggelse, sier Hammerstad.

Han forteller at både ambulerende team og andre tjenester i kommunene kommer innom med brukere som benytter tilbudet.

Ikke bare arbeid som teller

Selv om prosjektet heter "Tilbake til arbeid", så advarer Hammerstad mot å bli alt for opptatt av at folk må ut i jobb.

-Vi har noen som har startet eget firma, og noen som har begynt på skole. Det er veldig bra. Men også for dem som bare trenger noe meningsfullt å gjøre er dette et veldig viktig tilbud, som bidrar til bedre livskvalitet og helsetilstand, hevder han.

Hopp til meny