Hopp til meny
Arve Almvik og Christine Øye

Pust inn forskningen!

To dager om forskning på psykisk helse og psykisk helsearbeid skal vise bredde og fellesskap. FØLG KONFERANSEN PÅ NAPHA.no!

Forskningskonferanse i Trondheim 24.-25. september, 2013

  • Konferansen arrangeres i samarbeid mellom NAPHA, Nasjonalt senter for erfaringsompetanse, Nasjonal koneranse for videreutdanning- og masterprogrammer i psykisk helsearbeid og Nasjonalt samarbeid omkring forsknings og forskerskole i psykisk helsearbeid.
  • Den er et ledd i NAPHAs forskningsstrategi, som blant annet bidra til å styrke forskning på psykisk helse og psykisk helsearbeid ved å legge til rette for at forskere kan møtes og samarbeide.

-Vi vil skape rom for å puste inn og bli inspirert, sa Arve Almvik, faglig rådgiver i NAPHA, da han ønsket velkommen til  forskningskonferanse i Trondheim i dag.

Se programmet

Dialog og fellesskap styrker forskningen er tittelen på konferansen, som skal se på forskningen som dialogisk, mindre individrettet og mer rettet mot fellesskapsløsninger.

Et forskningsfelt

-Kan vi si at psykisk helsearbeid er et eget forskningsfelt? Tja. Under konferansen ønsker vi å vise frem bredden, sier Christine Øye, 1. amanuensis ved Høgskolen i Stord/Haugesund.

Bredden gjenspeiler seg i mangfoldet av presentasjoner og workshops i løpet av de to dagene. Konferansen skal også se på hva som samler forskningen til et felles felt om psykisk helse og psykisk helsearbeid.

Mer erfaring og brukerkunnskap

-Min jobb er å bidra til at erfaringskunnskap i større grad blir integrert i forskningen. Jeg håper vi kan få til nye ideer og ikke minst nye samarbeidslinjer, sa Dagfinn Bjørgen, FOU-ansvarlig ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse i sitt åpningsinnlegg.

Å inkludere erfaringskunnskap på en bedre måte, er en av de største og viktigste utfordringene forskningen om psykisk helse og psykisk helsearbeid må ta tak i, mener arrangørene av konferansen.

Dette la også neste foredragsholder, Tor-Johan Ekeland vekt på.

Hopp til meny