Hopp til meny

Kristin Augenie Randi Trane

Stilling

Faglig rådgiver (kontaktperson Hordaland og Troms)

Telefon

+47 91 31 80 11

Fax

Biografi

Jeg er utdannet barnevernspedagog, har grunn- og mellomfag i kriminologi, samt hovedfag i sosialt arbeid fra NTNU. Min yrkeserfaring er i hovedsak fra barnevern, krisesenter og fra Senter mot incest og seksuelle overgrep i Sør- Trøndelag. Jeg har jobbet mye i forhold til tema vold og seksuelle overgrep, og har et særlig engasjement i forhold til disse temaene. I NAPHA vil jeg jobbe videre med dette, og ha fokus på problematikk i forhold til det at mennesker som har opplevd kriser og traumer er mennesker vi ofte møter i norsk psykisk helsevern. Jeg har også fokus på barn som pårørende, samt at jeg jobber med prosjektet Psykologer i kommunen.
Kristin Trane
Hopp til meny