Hopp til meny
Kristin Lie Romm
VIDEO: Lege Kristin Lie Romm presenterer psykoseretningslinjens innhold i en ny video fra TIPS Sør-Øst.

Kan du anbefalt psykosebehandling?

Se ny undervisningsvideo, som gir en innføring i hva de nyeste retningslinjene sier om utredning, behandling og oppfølging av personer med psykose.
Petter Dahle
DELTOK: Nestleder i NAPHA, Petter Dahle, deltok i arbeidet med psykoseretningslinjen som kom i fjor.

-Videoen vil forhåpentligvis bidra til at flere fagfolk blir kjent med og tar i bruk psykoseretningslinjen, slik at tjenestetilbudet styrkes, sier nestleder i NAPHA, Petter Dahle.

Dahle var med på å lage nye nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser, som ble lansert i fjor.

Klinikerens perspektiv

I den nye undervisningsvideoen fra TIPS Sør-Øst er det lege Kristin Lie Romm som formidler retninglinjens innhold med klinikerens perspektiv som utgangspunkt.

-De fleste som utvikler psykoselidelse er under 25 år. Tidlig innsats og intervensjon, et bredt behandlings- og oppfølgingstilbud, samt fokus på brukermedvirkning og bedringsprosesser er
sentrale områder i retningslinjen, sa Petter Dahle i et intervju med napha.no da retningslinjen ble lansert i fjor.

Fra pessimisme til optimisme

Helsedirektoratet vektlegger betydningen både av å komme tidlig på banen, og å hjelpe mennesker med psykoselidelser ut i jobb.

-Tidlig oppdagelse og systematisk behandling øker mulighetene for å bli frisk av en psykoselidelse. Synet på mulighetene for bedring har tidligere vært preget av pessimisme, men dette understøttes ikke av forskningslitteraturen. Tvert imot, det er mange som opplever bedring og kommer ut i ordinært arbeid hvis de hjelpes med riktig behandling, oppfølging og støtte, skrev Helsedirektoratet på sin nettside i forbindelse med lanseringen i fjor.

  • Les omtale av den nye undervisningsvideoen på nettsiden til TIPS Sør-Øst
Hopp til meny