Hopp til meny

Trond Asmussen

Stilling

Faglig rådgiver (kontaktperson Sør-Trøndelag og Vestfold)

Telefon

+47 48 05 44 02

Fax

+47 73 19 95 01

Biografi

Jeg er utdannet sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie, og veiledningspedagogikk. Har en “Master i Kunnskapsledelse” fra Copenhagen Business School og er godkjent høyskolelektor i “Strategi, organisasjon og ledelse” ved Handelshøyskolen BI. Min arbeidsbakgrunn er fra akutt- og ungschizofreni- avdeling i sykehus, psykiatrisk sykepleier i Trondheim kommune, og enhetsleder for “Psykiatrisk sykepleietjeneste” i Melhus kommune gjennom hovedperioden for opptrappingsplanen. De siste tre årene arbeidet jeg som rådgiver for helse og sosial i Utviklingsseksjonen- rådmannens fagstab i Melhus kommune. Jeg foreleser i Personalledelse og HRM ved BI i Trondheim. Med et praktisk ståsted fra fagfeltet sammen med erfaring fra fag,- organisasjons,- og kunnskapsutvikling, ønsker jeg å bidra til videre vekst og kunnskapsutvikling innen fagfeltet, og være med å påvirke innhold og retning.
Trond halvfigur
Hopp til meny