Hopp til meny

Turid Møller Olsø

Stilling

Faglig rådgiver

Telefon

+47 90 68 16 06

Fax

+47 73 19 95 01

Biografi

Jeg er utdannet psykiatrisk sykepleier og har erfaring fra ulike avdelinger på sykehus og DPS: Akuttavdeling, intermediæravdeling, utredningsavdeling og rehabiliteringsavdeling. Jeg har jobbet mest med personer med behov for omfattende tjenester. Jeg har hovedfag i helsefag fra NTNU, og har de siste årene kombinert klinisk arbeid med diverse forskning- og fagutviklingsoppgaver innen psykisk helsearbeid.
Turid halvfigur
Hopp til meny