Hopp til meny
Kurt Lyngved

FELLES ANSVAR: -God psykisk helsehjelp kan være et av midlene til å begrense sårene i så stor grad som mulig.  Vi har et felles ansvar for å skape gode kår for menneskeheten i en uforutsigbar verden, skriver Kurt Lyngved. FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA.

Lav terskel for hjelp til krigsrammede

Vi må skape psykiske helsetilbud uten byråkrati som lukker dører for mennesker som kommer fra områder med konflikt, krig og ufred, mener NAPHA-blogger Kurt Lyngved.

KURT LYNGVED

Bildene fra verden rundt meg flimrer over tv-skjermen.  Nyheter spekket med menneskelige katastrofer fra en urolig verden fyller stua mi også denne dagen.  Bilder som er blitt en vane, og som vi ser, men samtidig ikke ser.  Vi klarer ikke å ta inn over oss alt. Mye blir bakgrunner til eget liv, som en del av hverdagenes innhold.  Distansen i geografi blir også en distanse oss mennesker imellom.  Sånn tar den ene dagen den andre, mens nye katastrofer utspiller seg på verdensarenaen. 

To små søstre

Men plutselig en dag fryses mitt blikk til et av de flagrende bilder som passerer på skjermen.  Bildet av to små søstre fra Syria som har mistet nesten alt.  Som gråtende forteller at moren er drept, bestefar er drept, en hel familie nesten radert ut av krigens galskap.  Tilbake sitter to mindreårige jenter alene i en truende verden, og skal bygge sine fremtider og skape seg et eget liv.  Den ene jenta forteller gråtende om det som har hendt, og den andre som tilsynelatende helt rolig supplerer søsterens fortelling.

Liten gutt med stein

En dag i mars var jeg på besøk i Hebron.  Mellom israelske settlement og palestinske bosettinger bøyer en gutt på knapt syv- åtte år seg mot bakken og tar en stein i hånden.  Sikkerheten i den lille kroppens bevegelse forteller meg at dette har han gjort før, og steinen som fyker gjennom luften treffer velplassert sitt mål.  Hat har fått et uttrykk og symboliseres gjennom steinens ferd gjennom luften.

Kastes ut i verden

To hendelser i en verden som i stadig større grad preges av konflikter og uro.  I disse hendelsene står barna som en sårbar gruppe.  Barn som krenkes tidlig, og som ofte mister nærpersoner.  Barn som mer eller mindre kastes ut i verdener de i stor grad må håndtere selv.   Trygghet og normale oppvekstsvilkår blir fraværende, og bidrar til å skape smertefulle hverdager i alt for unge år.

Uro og bekymringer

I en verden, som på mange måter virker mer og mer urolig, skal menneskene leve sine liv og skape meningsfulle sammenhenger for seg og sine.  Stabilitet og trygghet skal være viktige byggesteiner, og drømmer om fremtid skal ha utgangspunkt i gode verdier her og nå.  Men for alt for mange er det ikke slik verden er i dag.  Drømmer og tanker om fremtid er fylt av uro og bekymringer.  Skapt av krig og ufred folk imellom, og bilder av grufulle hendelser som aldri kan slettes ut.  Småjentenes opplevelse av å se sin egen mor og bestefar bli skutt foran øynene på dem kan aldri bli borte.  Den palestinske guttens opplevelse av militært nærvær og stadige “clash” mellom soldater og sivile vil alltid være et minne kroppen bærer med seg. 

Drøm og virkelighet

Mennesker på vandring og flukt fra en truende og krigersk verden er blitt en del av våre hverdager.  Globalisering er blitt et hverdagsord på så mange områder.  En av konsekvensene er at mange mennesker trekker opp sine røtter, og legger ut på til dels farefulle reiser for å oppnå en drøm om trygghet og forutsigbarhet for seg og sine.   De lange reisene og møtene med den nye verden blir for veldig mange langt fra den drømmen de bar med seg.  Virkeligheten fortoner seg annerledes på de nye stedene, og her i dette fremmede skal den nye verden skapes. 

Lav terskel

Den største utfordringen for mange er nok å klare å leve med erfaringene de bærer med seg inn i den nye verden.  Bilder som er usynlige for andre, men som alltid kommer til å prege livet til de som bærer dem.  Å leve et godt liv handler om å få mulighet til å bearbeide sine vonde erfaringer, og på en eller annen måte forsone seg med dem.  Veldig ofte vil god psykisk helsehjelp være til stor nytte, og det fordrer oss som samfunn til å ta dette på alvor.  Vi må bidra til å bygge ut en god psykisk helsetjeneste til mennesker som kommer fra områder med konflikt, krig og ufred.  Vi må skape gode tjenester på et så lavt nivå som mulig, uten byråkrati som lukker dører.

Felles ansvar

Småjentene fra Syria og gutten fra Palestina skal alltid måtte leve med sine sår.  Og mange flere. Men god psykisk helsehjelp kan være et av midlene til å begrense sårene i så stor grad som mulig.  Vi har et felles ansvar for å skape gode kår for menneskeheten i en uforutsigbar verden.

Hopp til meny