Hopp til meny
Eirik Ystad (t.v.) og Tor Helge Tjelta

STOLTE: T.v. teamleder i FACT Gamle Oslo, Eirik Ystad, sammen med prosjektleder Tor Helge Tjelta. FOTO: FACT Gamle Oslo.

Første FACT-team i Norge sertifisert

-FACT Gamle Oslo er opptatt av å være modelltro for å kunne vise til at det er selve modellen som har god effekt, sier prosjektleder Tor Helge Tjelta. Teamet ble sertifisert og feiret behørig i slutten av juni.
En del av FACT-teamet i Gamle Oslo med bevis på sertifisering

BEVIS: En del av FACT-teamet i Gamle Oslo med bevis på sertifisering. FOTO: FACT Gamle Oslo.

-Helt fra planleggingsfasen har prosjektet hatt klare mål om at alle bestanddelene for å kunne gi fleksibel aktiv oppsøkende behandling skulle på plass, forteller en stolt Tjelta.

Internasjonale gjester

Sertifiseringen er et bevis på at temaet følger en fidelityskala for FACT-team på 60 punkter, som er gradert fra en til fem.  23. juni ble Tjelta, teamleder Eirik Ystad  og kollegene i FACT Gamle Oslo feiret med gjester fra Norge, Sverige, Nederland og USA.

-Skandinavias første sertifiserte FACT-team, Nå Ut-teamet, på Sahlgrenska Universitetssykehus i Sverige var spesielt invitert for å være med og feire. FACT Gamle Oslo fikk også ros fra seniorrådgiver Øystein Gjeset Ellingsen fra Helse- og omsorgsdepartementet for å være innovative og gå foran, sier Tjelta.

NRK-intervju med bruker

FACT Gamle Oslo startet opp som det første FACT-teamet i Norge 1. oktober 2013, og har nå alle bestanddelene som skal til for å følge modellen.

Passet i Gamle Oslo

FACT, eller Flexible Assertive Outreach Team, er en nederlandsk videreutvikling av Assertive Outreach Team (ACT). Begge jobber aktivt oppsøkende overfor mennesker med alvorlige psykiske helseproblemer. Blant forskjellene er at ACT-team skal dekke områder med mellom 90-110 000 innbyggere, mens befolkningsgrunnlaget for et FACT-team ikke bør overstige 50 000.

Tor Helge Tjelta har tidligere vært med på å bygge opp Norges første ACT-team, i Moss. Sommeren 2010 kom han fra Indre Østfold til bydel Gamle Oslo. Han mener at ACT er den beste evidensbaserte metoden for mennesker med alvorlig psykisk lidelse, men var ikke sikker på at det var det beste i Bydel Gamle Oslo.

-FACT er laget for å kunne gi oppfølging og behandling for 50 000 innbyggere, det samme som bydel Gamle Oslo har, sier han.

Flekser

FACT-team skal i modellens hjemland Nederland kunne betjene opp til 200 pasienter.

-FACT Gamle Oslo skal kunne ta rundt 150 pasienter, og har nå i underkant av 110. ACT følger opp 20 prosent av de med alvorlig psykisk lidelse, mens FACT skal følge opp alle, forklarer Tjelta. 

Fleksibiliteten i FACT står for at de flekser mellom to nivåer for oppfølging og behandling:

  • Intensiv koordinert oppfølging/behandling (hele teamet på)
  • Case Management (individuell oppfølging)

Nesten «Excellent»

Blant sertifisererne var en av grunnleggerne av modellen, Remmers van Veldhuizen, fra sertifiseringssenteret for ACT og FACT i Nederland.

-Resultatet ble en skår på 3,9. Det er kun 0,2 under graden «Excellent», noe teamleder Eirik Ystad og teamet kan være stolt av, mener Tjelta.

Får recovery-hjelp

Til høsten starter FACT Gamle Oslo opp med veiledning fra professorene Stian Biong og Bengt Karlsson fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold. De skal hjelpe teamet til å bli bedre i å hjelpe pasientene med deres egen personlige recoveryprosess.

-Mottoet er at vi skal være der pasientene ønsker å lykkes med sine liv, og det er forhåpentligvis ikke på behandlers kontor, sier Tjelta.

Hopp til meny