Publisert: 22. juni 2018.   Endret: 30. november 2018
skriver, blokk, mann, gul t-skjorte, nært

Nytt etterutdanningstilbud: Recovery og sosiale nettverk

Nytt etterutdanningstilbud: Recovery og sosiale nettverk

I løpet av et år får du dypere innsikt og ferdigheter i recoveryorientert praksis. Løpende opptak til dette kurstilbudet ved Universitetet i Agder foregår frem til 10. august.

Recovery og samarbeid i sosiale nettverk er et helt nytt etterutdanningstilbud ved Universitetet i Agder.   

-Et eksplisitt kurs i recovery er nytt. Vi har sett behov for det i praksisfeltet, og derfor skreddersydd et opplegg, forteller Tore Dag Bøe, førsteamanuensis ved Universitet i Agder. 

Kurset retter seg mot praktikere innen helse- og sosialtjenester for mennesker med rus- og psykiske helseutfordringer og lidelser. Fagutdannete og erfaringsmedarbeidere.

Deltid over et år

Dette er et deltidsstudium som strekker seg over et år. Det gir 10 studiepoeng, og består av 4 samlinger á 2 dager og er bygget opp av forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening, seminarer og selvstudier. 

For å kunne ta eksamen med studiepoeng, er bachelorgrad i helse- og sosialfag et opptakskrav, men søkere uten slik formell kompetanse er også hjertelig velkommen, og vil få kursbevis ved gjennomføring. 

Kompetanseheving

Kristiansand kommune har allerede bestemt seg for å la 12-14 ansatte ta kurset.

-Dette er kompetanseheving som vil komme tjenestene til gode, sier Kenneth Haugjord, psykolog i Kristiansand kommune.

Aktuelle forelesere

Kursets form og innhold er utarbeidet i samarbeid mellom Klinikk for psykisk helse SSHF, Kristiansand kommune  ROM-Agder og Universitetet i Agder. Kursveiledere er førsteamanuensis Tore Dag Bøe, professor II Alain Topor ved UiA, Terje Fagersand, faglig veileder ved ROM-Agder brukerstyrt senter og Kenneth Haugjord.

I tillegg hentes det inn flere aktuelle foredragsholdere eller innledere fra praksisfeltet som kan fortelle om gode måter å jobbe på.

-På et recoverykurs er det åpenbart at vi må ha med personer med egenerfaring, både i veilederteamet og som innledere underveis i studiet. Dessuten vil både folk fra kommune- og spesialisthelsetjeneste være representert, sier Bøe.  

Utdanningen fokuserer på bedring som en sosial prosess, der nettverket til den det gjelder blir involvert.  

Kort om hva du lærer:

  • recovery-perspektivers plass i gjeldene helse- og sosialpolitikk
  • innsikt i recovery - begreper og kunnskapskilder
  • innføring i dialog og sosiale faktorer i bedringsprosesser
  • oversikt over kunnskap og profesjonell praksis som støtter menneskers egne bedringsproseser
  • etisk handling i praksis
  • holdninger og verdiers betydning
  • utøvende recoverystøttende praksis som skaper livskvalitet
  • arbeid med nettverket rundt den enkelte
  • kritisk reflektere over egne holdninger og verdier som virker inn på samarbeidet med tjenestemottakerne

I løpet av kurset skal studentene blant annet gjennomføre et individuelt prosjektarbeid med brukerintervjuer og utprøving av samtaler eller aktiviteter som støtter personers recovery-prosess. 

Løpende opptak

Siste frist for å søke opptak til høsten 2018 er 10. august. De 40 plassene fylles opp ettersom søknadene blir godkjent. 

Universitetet i Agder har utfyllende informasjon om innhold og opptakskrav til Recovery og sosiale nettverk, samt kontaktinfo.

Fylkesmannen vil kunne gi støtte til utdanningen gjennom Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd

Kommenter:

Mer om

recovery utdanning universitetet.i.agder nyheter åpen.dialog.i.nettverksmøter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen