Publisert: 29. juni 2018.   Endret: 08. april 2019
f.v. Anne B.G. Fjelnseth, Siri Bjaarstad og Gretha Helen Evensen, 2018

KOMPETANSEHEVING FIT/KOR: På NAPHAs erfaringssamlinger får du diskutert med andre i samme situasjon, enten du driver opplæring i FIT/KOR eller du er leder eller pådriver i en implementeringsprosess. (FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA). 

Påmelding i gang til fagdager om FIT/KOR i 2018

Påmelding i gang til fagdager om FIT/KOR i 2018

Vi hjelper psykisk helse og rustjenestene videre med FIT/KOR og systematisk tilbakemeldingskultur. I 2018 har vi et tilbud til kursveiledere, ledere og pådrivere for FIT. Meld deg på!

Bli mer treffsikker med kompetanseheving innen implementering av FIT/KOR!

-For å komme langt med FIT/KOR og en tilbakemeldingskultur i tjenestene som virkelig tar brukerne på alvor, er det viktig at lederne er med, sier Gretha Helen Evensen, faglig rådgiver i NAPHA.

Kursledere som allerede driver opplæring i FIT/KOR i psykisk helse- og rustjenestene får også et tilbud for å bli enda bedre i høst. Se hvilket arrangement som passer for deg:

24. oktober: FIT/KOR fagdag for ledere og fagfolk

Dette er for deg som er leder eller pådriver i prosessen med å implementere FIT/KOR, og som ønsker å utvikle en kultur for systematisk bruk av tilbakemelding fra tjenestebrukerne i psykisk helse og rustjenestene. På samlingen får du dele erfaringer med andre. Psykologspesialist og leder av Stangehjelpa, Birgit Valla vil sammen med NAPHA lede dagen.

Tema :

• FIT/KOR som et virkemiddel for å lage en bedre tjenester for brukerne
• Gode grep for å lykkes med implementeringen
• FT-veiledning
• Erfaringsutveksling og nettverk

25. oktober  Erfaringssamling for kursledere i FIT/KOR

Denne samlingen er for kursledere og fagfolk som allerede tilbyr opplæring i FIT/KOR, og som har en del erfaring i dette. Psykologspesialist og leder av Stangehjelpa, Birgit Valla vil sammen med NAPHA lede dagen.

 

Tema:

• Behovet for opplæring og veiledning - og hvordan møte det
• Hvorfor bruke FIT/KOR og hvordan presentere det som et verdivalg
• ORS og SRS- metoder og teknikker.
• Hvordan støtte kommunen i implementering av FIT/KOR?
• Dele erfaringer og behov som kursleder.

Grunnopplæring?

NAPHA anbefaler også grunnopplæring i FIT/KOR. Vi holder ikke slike kurs selv, men har oversikt over kursholdere og kan fortelle hvorfor grunnopplæring er viktig og nyttig.

 

 

 


 

 

Kommenter:

Mer om

fit kor systematisk.tilbakemelding

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen