Publisert: 25. august 2017.   Endret: 25. august 2017
FORKOMMUNE - Norges forskningsraads program for innovsajon i kommunesektoren ID#24143994

FREMTIDEN I KOMMUNENE: Norges forskningsråds program FORKOMMUNE står for forskning og innovasjon i kommunesektoren.

Hva er FORKOMMUNE?

Hva er FORKOMMUNE?

FORKOMMUNE er et av forskingsrådets programmer som stimulerer og støtter forskning. Det skal bidra til forskning som styrker kommunenes kapasitet og evne til innovasjon. Kommuner og fylkeskommuner søker i samarbeid med et forskningsmiljø.

Programtittelen FORKOMMUNE står for forskning og innovasjon i kommunesektoren. Målet med programmet er å få frem ny kunnskap og bedre koblinger mellom kommunesektor, forskningsmiljøer og andre kunnskapsaktører, slik at kommunesektoren settes bedre i stand til å møte nåværende og framtidig behov.

Programmet skal bidra til

  • konkrete innovasjoner og utvikling av nye løsninger
  • utvikling av kunnskapssystemet for læring og innovasjon i kommunene
  • kunnskap om betingelser for innovasjon i kommunene

Kommuner og fylkeskommuner, i samarbeid med forskningsmiljøer, kan søke om midler til forskningsprosjekter.

Forsk på psykisk helse- og rustjenestene i kommunen

Psykisk helse og rusfeltet og -tjenestene er blant områdene det er relevant å søke om støtte til forskning på. Kommuner og fylkeskommuner søker i samarbeid med et forskningsmiljø.

Programmet er nytt og 23. august ble det klart hvem som får de første tildelingene gjennom programmet. Neste søknadsfrist er 6. september.

Informasjon hos Norges forskningsråd

Et eget område er viet FORKOMMUNE på Forskningsradet.no. Der finner du utlysningsfrister, nyheter og oversiktlig informasjon om programmet, hvordan du søker, krav til innhold i søknaden mm.

Søknadene må for eksempel inneholde budsjett med prosjektkostnader, kostnadsplan, kostnadssted og finansieringsplan. Nettstedet gir også oversikt over f.eks. satser for stipendiater, hvilke typer innkjøp av utstyr som kan regnes som kostnad i et prosjekt, og hvordan dere kan finne ut om aktiviteten dere søker støtte til er i henhold til statsstøtteregelverket. Ofte stilte spørsmål blir også besvart der.

 

Kommenter:

Mer om

forskning forskningsprosjekter kommuner

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen