Publisert: 09. februar 2017.   Endret: 13. februar 2017
HF Bergen

FLOTT GJENG: Elisabeth Franzen, Britt-Kari Halvorsen,  Nadine Kojda-Arndt,  Stig Munkvold,  Susanne Davidsen og Rune Aabrekk utgjør Housing First-teamet i Bergen. (FOTO: Anne Bergljot Gimmestad Fjelnseth/ NAPHA).

Høyt tempo og gode relasjoner hos Housing First i Bergen

Høyt tempo og gode relasjoner hos Housing First i Bergen

Housing First i Bergen lykkes med å fremskaffe gode og egnede boliger i det private leiemarkedet. De opplever at de får tillit hos både deltakere og utleiere.

NAPHA var "flue på veggen" under et morgenmøte hos Housing First-teamet i Bergen. De må kunne beskrives som en engasjert gjeng. Det sløses ikke med tiden, og de er raske i vendingen når dagen skal planlegges.

På veggen henger en stor tavle med dagens gjøremål.

-Vi har ikke tid til å sette endringer inn på datakalenderen, smiler Nadine Kojda-Arndt. Hun forteller at dagene sjelden blir akkurat som planlagt, og at mye endres underveis.

Lytter til brukerne

En deltaker har bruk for flyttehjelp, en annen må ha noe innbo og en tredje skal på visning. På tross av en travel hverdag, fokuserer teamet konsekvent på brukerstemmen.

Deltakernes omtales med varme og respekt, og ingen tvinges inn i boliger de ikke har lyst på.

Trygghetsplan – et levende dokument

Alle deltakerne har en trygghetsplan. Dette er et dokument som deltaker og veileder samarbeider om når bolig er klar.

Deltaker skal formulere og sette på papiret hva som skal gjøres dersom for eksempel husleie ikke er betalt, eller deltakeren ikke åpner døren eller svarer på telefon.

-Ingen deltakere har takket nei til en slik plan. Den er et levende dokument som kan endres, forteller Stig Munkvold.

Forteller om stort og smått

Det er tydelig at deltakerne har tillit til Housing First-teamet. De ringer, og forteller om stort og smått. Team-medlemmene er selvskrevne deltakere i ansvarsgrupper.

-Vi blir bekymret hvis vi ikke blir invitert med, sier Britt-Kari Halvorsen.

Teamet beskriver en god dialog med for eksempel NAV. Det er viktig at alle jobber i samme retning sammen med deltakeren, poengterer Nadine Kojda-Arndt.

Pålitelig aktør

Susanne Davidsen arbeider med å finne boliger til deltakerne. Hun er ekspert når det gjelder å finne boliger, og kjenner boligmarkedet i Bergen svært godt. Før morgenmøtet har Davidsen allerede vært i kontakt med flere utleiere.

-Jeg gir meg ikke, sier hun.

Boligmarkedet i Bergen beskrives som presset. Elisabeth Franzen forklarer imidlertid at utleieiemarkedet har lært Housing First å kjenne som en pålitelig aktør.

-Vi holder det vi lover, både overfor deltakere, utleiere og andre samarbeidspartnere, slår hun fast. 

Stadig flere tilbyr ledig husrom

Samarbeid med utleiere og forsikring om tett oppfølging ser ut til å virke. Stadig flere utleiere ringer inn til Housing First og sier de har ledig husrom.

Alle utleieenheter skal være godkjente, så teamet bruker tid på å forsikre seg om dette.

-Boligene skal være gode og egnede, sier Rune Aabrekk.

God dialog

Teamet er raskt ute med å erstatte og reparere dersom uhell skjer i boligen.

-Det var til og med en utleier som forlenget kontrakten, selv om han i utgangspunktet hadde tenkt å avslutte den, sier Halvorsen.

Det som var utslagsgivende var den gode dialogen med Housing First. 

Deltakeren i førersetet

Morgenmøtet går mot slutten, temaet er tydelig klar for oppbrudd. NAPHA får assosiasjoner til et Formel 1-team hvor ting går som smurt! Deltakeren er i fokus, og mange faktorer som skal klaffe for at alle planlagte avtaler kan holdes. Likevel hersker full kontroll.

Det er tydelig at Housing First-teamet i Bergen er en sammensveiset gjeng som setter deltakeren i førersetet.

Kommenter:

Mer om

housing.first brukermedvirkning samhandling

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen