Publisert: 10. september 2015.   Endret: 10. september 2015
6371240 triumf

TRIUMF: -Jeg var i langstidsbehandling, og hadde ikke mye håp om jobb.  Det er viktig å ikke gi opp. Går det for meg, så går det for alle, sier "Henrik". (Ill.foto: www.colourbox.com).

-Endelig kan jeg si «ha det» til NAV!

-Endelig kan jeg si «ha det» til NAV!

«Henrik» er en av dem som nå har fått ordinær jobb gjennom prosjektet "Ja, vi kan!" sør i Rogaland.

"Henrik" har opplevd å få drømmen om en vanlig jobb oppfylt.  Han ønsker å være anonym, men har et behov for å fortelle om sine erfaringer, si til andre at det går an å endre livet sitt.

-"Ja, vi kan!"- prosjektet ble redningen for meg. Jeg fikk lønn fra 1. mai i år etter noen måneder i praksis. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle klare det. Nå jobber jeg full tid, og mer enn det, sier han. Og er utrolig glad for at han nå kan klare seg uten økonomisk støtte fra NAV.

Vanlig jobb er nøkkelen

Prosjektet gir jobb til unge som står utenfor arbeidslivet på grunn av rus- og/ eller psykiske helseproblemer.

-Jobb motiverer til rusfrihet og gir motivasjon til behandling, sier Camilla Gomsrud. Hun jobber som miljøterapeut i mestringsenheten i Eigersund kommune, og er en av partene i samarbeidsprosjektet "Ja, vi kan!".

Gomsrud og kollegaen Anne Kristoffersen, som er team-leder ved sammen enhet, mener at arbeid i seg selv er drivkraft til et bedre liv.

-Ordinær jobb betyr at de gjør noe meningsfullt. De føler seg på lik linje med andre, noe som betyr noe, sier Kristoffersen i et intervju med NAPHA.

Bare ordinære jobber

De ansatte i det kommunale rus- og psykisk helseteamet forteller at "Ja, vi kan!" representerer noe helt annet enn andre tilbud de kjenner gjennom NAV.

-Tidligere slet vi med å få våre deltakere i aktivitet eller jobb. Det var ofte snakk om skjermede arbeidsplasser med lange ventelister, sier miljøterapeuten.

I dette prosjektet opplever de at deres brukere blir sett og hørt, og får mulighet til å komme ut i vanlige jobber.

-I IPS, individuell jobbstøtte, er det hver enkelt sitt jobbønske som står i fokus. Og i "Ja, vi kan!" er det kun snakk om ordinære jobber på det vanlige arbeidsmarkedet. Dette er brukermedvirkning i praksis, sier team-leder Kristoffersen. 

Mot samme mål

Cecilie Tingbø er jobbkonsulent i prosjektet, og ansatt i arbeidsmarkedsbedriften AKS. Hun fremhever det tette samarbeidet med behandlerne i kommunen som en av faktorene som gjør at dette prosjektet fungerer så godt.

-Jeg har noen å støtte meg til faglig, som deltakerne er trygge på. Det er behandlerne som kjenner personene best og vet hva slags oppfølging de trenger, sier Tingbø.

Hun mener at de ansatte i mestringsenheten har viktig kunnskap hun ikke har, og at de sammen kan utgjøre en forskjell for den enkelte. De har også et godt samarbeid med Dalene DPS og PUT (psykiatrisk ungdomsteam), og de har faste ansvarsgruppe-møter med NAV.

-Flere av de som jeg hjelper ut i jobb har sagt at de synes det er godt at alle i "Ja, vi kan!" jobber mot samme mål, forteller jobbkonsulenten.

Jobben visker bort problemene

"Henrik" kan fortelle om et liv med rus og mye angst. Han var i jobb fra han var 18 år, men ramla etterhvert ut, og ble utenfor arbeidslivet i syv år. Hans historie handler om behandling, om å bli skrevet inn og ut av institusjoner, om svikende selvtillit og lite håp.

-Så møtte jeg Cecilie. Jeg merket med en gang at hun virkelig ville hjelpe meg, at hun brenner for dette. Og så gikk alt så fort. I løpet av ei uke var jeg i gang med jobb, og sakte men sikkert så jeg at dette fungerte. Nå har jeg fått rusen på avstand, det føles som om det ikke er en del av livet mitt lengre. Jobben har viska det vekk, sier "Henrik".

Lønn gir motivasjon

Den fornøyde arbeidskaren er ikke i tvil om at det er ordinær jobb med lønn som er løsningen for å hjelpe flere med rus- og psykisk helseproblemer inn i jobb. Han forteller at han plutselig oppdaget at han klarte å jobbe mye mer enn han trodde. Og at det føltes helt annerledes å være på en vanlig arbeidsplass enn i skjerma virksomheter, som han hadde prøvd flere ganger før.

-Nå omgås jeg vanlige folk, og vi snakker om vanlige ting. Og så blir det en annen motivasjon når jeg vet at jeg får lønn. Jeg trives så godt at jeg sier ja til overtid og jeg, forteller «Henrik».

Ser lyst på fremtida

«Henrik» foreller til NAPHA at han fått troen på seg selv igjen, og at det er jobben som er den viktigste årsaken til dette.

-Det er terapi å gå på jobb. Det ble redningen for meg. Det å vite at jeg har noe å gå til skaper ro, sier han. Dessuten har jeg begynt å legge mer planer for fremtida. Jeg har lyst til å kjøpe meg hus eller leilighet.

Oppfølging gir trygghet

I jobbprosjektet «Ja vi kan!» får deltakerne oppfølging også etter at de har fått jobb, hvis de ønsker det. Det kan oppstå ting på arbeidsplassen som det kan være godt å diskutere med noen.

-Jeg kan ringe til Cecilie når jeg vil, det er en viktig trygghet, sier «Henrik»

Håp for alle

«Henrik» sier at han for et år siden ikke hadde trodd dette var mulig.

-Jeg var i langstidsbehandling, og hadde ikke mye håp om jobb.  Det er viktig å ikke gi opp. Går det for meg, så går det for alle.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELLES LØFT: Anne Kristoffersen, team-leder for mestringsenheten i Eigersund kommune, Camilla Gomsrud, miljøterapeut i mestringsenheten, og Cecilie Tingbø, jobbkonsulent i arbeidsmarkedsbedriften AKS, samarbeider for å gi unge i Dalane-regionen i Rogaland mulighet for å komme i ordinær jobb. (FOTO: Siri Bjaarstad / NAPHA).
Ja, vi kan!
  • Jobbprosjekt i Dalane.
  • Samarbeid mellom de fire kommunene Eigersund, Bjerkreim, Sokndal og Lund, Dalane DPS (avd. unge voksne), NAV Rogaland og arbeidsmarkedsbedriften AKS.
  • Hjelper unge voksne mellom 18 og 30 år, som har eller har hatt psykiske helseplager og / eller rusproblemer med å komme ut i jobb.
  • Tilbyr tett oppfølging av både arbeidstaker og arbeidsgiver.
  • Bygger på prinsipper i IPS-modellen.
  • NAV Rogaland finansierer prosjektet.
  • Startet opp i september 2013, prøveprosjekt i tre år.

Kommenter:

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse recovery brukermedvirkning rusproblem.og.psykisk.lidelse praksiseksempler individuell.jobbstøtte.(ips)

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen