Publisert: 16. mars 2020.   Endret: 31. mars 2020

Koronakrisen og psykisk helsearbeid

Illustrasjonsbilde av koronavirus

AKTUELT: Covid-19-pandemien og tiltakene for å stoppe spredning av viruset får konsekvenser for de med psykisk helse og rusutfordringer. NAPHA har opprettet en temaside om situasjonen for de kommunale psykisk helse og rustjenestene. Denne oppdateres daglig.

Oppdatert Temaside

NAPHA vil bidra til godt psykisk helsearbeid i kommuene i unntakstilstanden vi alle er i. På denne siden samler vi informasjon som kan være nyttig for tjenestene akkurat nå. 

Helsedirektoratets anbefalinger

Følg med på informasjon fra Helsedirektoratet, som har oppdaterte anbefalinger og informasjonsmateriell for helsepersonell og andre offentlige aktører.

25. mars publiserte Helsedirektoratet et notat om prioriteringer i helsetjenesten under covid-19-pandemien. Samhandling med spesialisthelsetjenesten skal vektlegges, og det er viktig å opprettholde dialog og oppfølging av brukere når tjenestene stenger. Les for viktige detaljer.

Søndag 15. mars kom retningslinjer for å ivareta personer med rus- og psykiske lidelser i kommunene. Disse har vi omtalt på napha.no.

NAPHA heier på dere i de kommunale psykisk helse- og rustjenestene. Vi vil synligjøre situasjonen brukere av tjenestene, pårørende og dere står i i disse dager. Vi vil undersøke og forstå konsekvenser, og fange opp gode tiltak. 

Brukere av tjenestene

Krisen innebærer en ny usikkerhet for mange brukere av tilbud og behandling i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Solveig Kjus, medforsker i NAPHA, skriver om dette i innlegget Jeg kjenner på en snikende redsel.

Rusmiddelbrukere er en spesielt utsatt gruppe, både for covid-19-sykdom og smitte. Vi har møtt tjenestene i Lindesnes, som sier det ikke er lett å få alle til å forstå smittefaren og forholde seg til restriksjonene.

Men, SERAF har utarbeidet informasjonsmateriell til både helsepersonell og rusbrukerne selv. Dette er nyttig og inneholder blant annet plakater til å henge opp.

Hvordan fortsette å hjelpe

Bemanning og beredskap er kritisk nå. Smittevern og fysisk avstand gjelder. Vi vet at tjenestene gjør sitt ytterste for å finne løsninger. 

Psykososial belastning for alle

Forskning fra tidligere epidemier viser at karantenetid kan ha negativ påvirkning på oss psykisk. Det er ikke overraskende å oppleve det i karantenetiden, men at noen studier har vist posttraumatiske symptomer flere måneder etterpå hos noen blant foreldre, barn og helsepersonell som har sittet i karantene.

Kompetansesenteret RVTS Øst har laget en helt ny nettside til støtte for hele kjeden fra brukere, pårørende, hjelpere og befolkningen generelt. Psykososialberedskap.no dekker 12 ulike områder 12 ulike områder dekkes av nettsiden, deriblant i varetakelse av hjelpere, kriseledelse, selvmordsforebygging, forebygging av familiekonflikt, stressmestring og psykologisk førstehjelp til rammede.

 

 

Alt om

koronakrisen.og.psykisk.helsearbeid koronakrisen korona

Nyttig innen koronakrisen og psykisk helsearbeid, koronakrisen, korona:

Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen