Publisert: 16. mars 2020.   Endret: 22. oktober 2020

Koronakrisen og psykisk helsearbeid

Illustrasjonsbilde av koronavirus

AKTUELT: Covid-19-pandemien og tiltakene for å stoppe spredning av viruset får konsekvenser for de med psykisk helse og rusutfordringer. NAPHA har opprettet en temaside om situasjonen for de kommunale psykisk helse og rustjenestene. Denne oppdateres daglig.

Oppdatert Temaside

I denne temaartikkelen samler NAPHA all informasjon som kan være nyttig for tjenestene akkurat nå. Du kan også se og få oversikt over ALT vi har publisert om psykisk helsearbeid under koronakrisen i Utforsk kunnskapsbasen, eller ved å klikke på taggene korona, koronakrisen eller koronakrisen og psykiskhelsearbeid i enkeltartikler. 

NAPHA vil bidra til godt psykisk helsearbeid i kommuene under Covid-19-pandemien. 

Helsenorge.no har oversikt over hjelpetelefoner for befolkningen.

Helsedirektoratet.no har oppdaterte anbefalinger og informasjonsmateriell for helsepersonell og andre offentlige aktører.

I slutten av mai publiserte direktoratet en nasjonal veileder: Koronavirus - beslutninger og anbefalinger. Kapittel 7 handler om kommune- og spesialisthelsetjenestenes ivaretakelse av personer med rus- og psykiske lidelser i kommunene. Dette er omtalt på napha.no.

25. mars publiserte Helsedirektoratet et notat om prioriteringer i helsetjenesten under covid-19-pandemien. Samhandling med spesialisthelsetjenesten skal vektlegges, og det er viktig å opprettholde dialog og oppfølging av brukere når tjenestene stenger. 

Utfordringer under koronakrisen

Fredag 3. april publiserte NAPHA en foreløpig oppsummering om status og hvilke konsekvenser for psykisk helse og rustjenestene

Vi har også skrevet at krisen innebærer en ny usikkerhet for mange brukere av tilbud og behandling i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Solveig Kjus, medforsker i NAPHA, skriver om dette i innlegget Jeg kjenner på en snikende redsel.

Rusmiddelbrukere er en spesielt utsatt gruppe, både for covid-19-sykdom og smitte. Vi har møtt tjenestene i Lindesnes, som sier det ikke er lett å få alle til å forstå smittefaren og forholde seg til restriksjonene. Men, SERAF har utarbeidet informasjonsmateriell til både helsepersonell og rusbrukerne selv. Dette er nyttig og inneholder blant annet plakater til å henge opp.

Forskning om karantente fra tidligere epidemier viser at karantenetid kan ha negativ påvirkning på oss psykisk. Det er ikke overraskende å oppleve det i karantenetiden, men at noen studier har vist posttraumatiske symptomer flere måneder etterpå hos noen blant foreldre, barn og helsepersonell som har sittet i karantene.

Hvordan tjenestene kan fortsette å hjelpe

Bemanning og beredskap er kritisk nå. Smittevern og fysisk avstand gjelder. Vi vet at tjenestene gjør sitt ytterste for å finne løsninger. 

Forebygge med proaktiv oppfølging 

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) anbefaler at helsetjenestene driver proaktiv oppfølging av de som kan ha økt sårbarhet

Psykososial beredskap for alle

Kompetansesenteret RVTS Øst har laget Psykososialberedskap.no - en helt ny nettside til støtte for hele kjeden fra brukere, pårørende, hjelpere og befolkningen generelt. Psykososialberedskap.no dekker 12 ulike områder 12 ulike områder dekkes av nettsiden, deriblant ivaretakelse av hjelpere, kriseledelse, selvmordsforebygging, forebygging av familiekonflikt, stressmestring og psykologisk førstehjelp til rammede.

Samlet info for rusarbeid

Kompetansesenteret Korus Nord har på Kommunetorget.no samlet informasjonsmateriell knyttet til rusarbeid

 

Alt om

koronakrisen.og.psykisk.helsearbeid koronakrisen korona

Nyttig innen koronakrisen og psykisk helsearbeid, koronakrisen, korona:

Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen