Publisert: 17. juli 2018.   Endret: 17. juli 2018
Rockheim, Trondheim

MØTES PÅ ROCKHEIM i TRONDHEIM: Nettverket rundt den enkelte kan sees på som viktigste aktør i psykisk helse og rusarbeid, barnevern, arbeidslivsinkludering og mange andre områder. 25.-26. møter du et bredt fagfelt med interesse for Åpen dialog og nettverksmøter.

Åpen dialog 2018 – påmelding starter

Åpen dialog 2018 – påmelding starter

Landsomfattende konferanse for alle som jobber med åpne samtaler og den enkeltes nettverk som ressurs. Årets tittel: Nettverk som viktigste aktør.

Vi er systemiske vesener som inngår i en sammenheng. I nettverk. Familie, venner, arbeidsmiljø, naboer, eller folk vi deler en interesse med, er viktige for oss. Hvorfor ikke se dem som helseressurser – styrke relasjonene - og gjøre det på premisser som fungerer?

«Nettverk som viktigste aktør» er fokus når det et landsdekkende nettverket Åpen dialog inviterer til Rockheim i Trondheim 25.–26. oktober, 2018. Det blir faglig påfyll og erfaringsutveksling om åpen dialog, nettverksmøter og reflekterende samtaler. Eivind Finseraas, en av landets fremste nettverksterapeuter, kommer. 

 Viktige for meg

-I Nettverksmøter med åpen dialog er det den det gjelder som bestemmer hvilke personer i sitt nettverk som er viktige for ham eller henne, og så blir disse inkludert i samtaler, forteller Gaute Strand, faglig rådgiver i NAPHA. 

Jaakko Seikkula, Tom Andersen, Ulla Rosengren eller Mark Hopfenbeck er kanskje navn som setter deg på sporet? De er tenkere og drivkrefter på feltet. Noen steder i landet er fagmiljøene dypt inne den grunnleggende tenkningen og måten å jobbe på, mens andre steder er dette ukjent. Men, stadig flere skaffer seg en av videreutdanningene som finnes, i Norge eller i utlandet.

Sprer Åpen dialog

På Rockheim møtes både nybegynnere og erfarne. Møtet er lagt til Midt-Norge for første gang. Forflytningen er bevisst:

-Nettverksmøter og åpen dialog som tankegang og arbeidsmåte skal spres til nye områder i landet – og til flere typer tjenester, sier Marianne Ingvaldsen, ved Gartnerhaugen i Trondheim kommune, som i år er arrangør.

På tvers av etater

De har valgt å invitere bredt:

-Vi har lagt vekt på at det skal være uavhengig av type arbeidssted, derfor er både psykisk helse- og rus, skole- og oppvekst, barnevern, kriminalomsorg, spesialisthelsetjeneste, NAV, frivillige omsorgstjenester med flere invitert, sier Marianne Ingvaldsen.

Holdning til mennesker

Ingvaldsen har selv nylig fullført en videreutdanning på deltid over to år, og forklarer sitt engasjement:

-Man tar bort mye av maktaspektet med tanke på en ovenfra og ned holdning fra de som er hjelpere i systemet til de som får hjelp. 

Og hvorfor nettverket skal med?

-Vi som hjelpere er jo bare inne en kort periode, mens nettverket er der livet ut. Vi kan støtte dem og den enkelte slik at de fungerer sammen når noe har vært vanskelig en periode, sier hun. 

Til program, påmelding (100 plasser) og kontakt

 

 

STYRKE NETTVERKET: Marianne Ingvaldsen og kollegaer ved Gartnerhaugen, tiltak for ungdom i alderen 14-23 år, inviterer hele landet til faglig påfyll og erfaringsutveksling.(FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen)

Kommenter:

Mer om

familie.-.og.nettverksarbeid åpen.dialog open.dialog nettverksmøter.og.åpen.dialog pårørende

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen