Publisert: 27. oktober 2019.   Endret: 27. oktober 2019
FV: Hege Kathrin Mørk, Helgelandssykehuset, Gretha Heen Evensen, Ingrid Lorentzen Kildal, Rana kommune, Marianne Borthen, Siv Bårdsen, helse og omsorgssjef, Hemnes, Marit Hermstad, Helgelandssykehuset

VIL SAMHANDLE I HELGELAND: FV: Hege Kathrin Mørk, Helgelandssykehuset, Gretha Heen Evensen, Ingrid Lorentzen Kildal, Rana kommune, Marianne Borthen, Siv Bårdsen, helse og omsorgssjef, Hemnes, Marit Hermstad, Helgelandssykehuset. (FOTO: Knut Roar Johnsen)

Fin start for pakkeforløp og samhandling i Helgeland

Fin start for pakkeforløp og samhandling i Helgeland

Etter et første møte mellom Helgelandssykehuset og kommunene i området om pakkeforløp, skal de ta samarbeidet til et nytt nivå.

-Vi har felles pasienter og vi vil deres beste. Det er så viktig med samhandling. Men, hvordan få det til? spør Hege Kathrin Mørk, rådgiver ved senter for samhandling ved Helgelandssykehuset.

I Sandnessjøen 26. september møttes Helgelandssykehuset og kommunene i området for første gang for å diskutere hvordan de skal jobbe for å samhandle i pakkeforløpene.

Støtte fra NAPHA

Mørk har som oppgave å videreutvikle samarbeidet mellom sykehuset og de 18 kommunene i området. Helseforetaket i Helgeland har kommet langt i å innføre pakkeforløp. Sju forløpskoordinatorer i prosjektstillinger er ansatt, i tillegg til rådgiveren som jobber på heltid med samhandling. Derfor inviterte NAPHA seg inn til et møte.

- NAPHA skal bistå kommunene i å finne sin rolle i pakkeforløpene, og dette er en måte å starte utviklingen av bedre samhandling på, sier Gretha Helen Evensen, faglig rådgiver i NAPHA.

-Hvor skal vi begynne?

Det skorter ikke på utfordringer. Det hender at fastlegene ikke er godt nok informert om pakkeforløpene og kommunene Helseforetaket skal samarbeide med er så forskjellige. 

-Helseforetakene blir jo målt på dette og har det som oppdrag m/ tilhørende føringer, mens de 18 kommunene gjør litt ulike prioriteringer. De har ulik størrelse, og det blir ulike hensyn man må ta, og det følger ikke med midler til samhandling i implementeringen av pakkeforløp, sier Mørk.

-Rett etter henvisning

NAPHA har identifisert relevante møtepunkter for kommune-, spesialisthelsetjeneste og pasient/bruker i pakkeforløpene. Vi mener det ikke er noen grunn til å nøle med å etablere kontakt.

-Første mulighet etter at den det gjelder er blitt henvist til pakkeforløp, og fått vurdert rett til helsehjelp, bør benyttes, sier Marianne Borthen, faglig rådgiver i NAPHA.

NAPHA mener det kan være lurt at den i primærhelsetjenesten som kjenner brukeren/pasienten er med i første samtale med spesialisthelsetjenesten. Dette er ikke vanlig praksis i dag, men kan raskt bli det.

-I møtet ble alle gira på dette. Dette er det vi ønsker å gjøre, sier Hege Kathrin Mørk.

-Se hele mennesket

I møtet viste NAPHA-rådgiverne frem Helsedirektoratets modell for pakkeforløp innen psykisk helse- og rus og diskuterte denne sett fra kommune, - bruker og et samhandlingsperspektiv i møtet.

-Det er så viktig at kommunene og spesialisthelsetjenestene kan samhandle om helhet i behandlingsforløpet. At man tar hensyn til at pasienten har et liv før, etter og ved siden av behandling (om det er et pakkeforløp eller ikke). Mange har behov for kommunale tjenester samtidig som de for eksempel får behandling ved poliklinikk, sier Marianne Borthen.

Helhet handler også om å passe på overgangene. Et konkret eksempel fra akuttbehandling.

-Man må ikke risikere å bli skrevet ut fra akuttavdeling før man har fått plass på DPS eller avtalt oppfølging fra kommunale tilbud, sier Marianne Borthen.

Tverrfaglig og givende

Hege Kathrin Mørk sier at tendensen er der. Spesialist- og kommunehelsetjeneste vil møtes oftere.

-Det jeg, som jobber litt med samhandling ser, er at det går mot mer tverrfaglige team, sammensatt fra sykehus og kommune. Det er både nytenkende og artig for oss som jobber på sykehuset å forflytte oss ut og jobbe i lag med de kommunale tjenestene. Vi ser livet til menneskene vi jobber med mye bedre, teamjobbing er nyttig, og det er en ypperlig måte å samarbeide på for å ta vare på hele mennesket, sier hun.

-Tar det videre

Helgelandssykehuset vil ta initiativ videre samarbeid med alle kommunene.

Fremover ønsker de nå å:

  • Finne samarbeidsformer. Avtale konkrete møtepunkter, der pasient, kommune og helseforetak får utvekslet informasjon.
  • Bruke eksisterende samhandlingsfora, som kom i gang i 2018: 1) møte mellom administrativ og faglig ledelse i PHT og SHT 2) Møte mellom øverste administrative ledere og helseledere 3) møte mellom fastleger/leger i kommunene og klinikere i helseforetaket.
  • Etablere et nettverk med brukere, kommuner og spesialisthelsetjenesten.
  • Revidere tjenesteavtalene i tråd med pakkeforløpene. Nye frister og krav, gjør det viktig å plassere ansvaret mellom helseforetaket og kommunene tydeligere.
  • Inkudere fastlegene i det videre arbeidet med samhandling, gjerne via fastlegerådet.
  • Legge ut informasjon om pakkeforløpene på kommunenes nettsider.
  • Se på hvordan samhandling løses andre steder i landet.
  • Få bistand fra NAPHA i det videre arbeidet

 

 

Kommenter:

Mer om

pakkeforløp nordland nyheter praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen