Publisert: 23. mai 2017.   Endret: 23. mai 2017
Camilla Johansen

SAMARBEID MED PÅRØRENDE: Camilla Johansen delte sine erfaringer som pårørende og snakket om utvikling av godt pårørende samarbeid. Foto fra WAPR-konferansen i Bergen i mai, 2017. FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen.

Fikk fart på kommunens arbeid for og med pårørende

Fikk fart på kommunens arbeid for og med pårørende

Egen erfaring som pårørende kom til nytte da Camilla Johansen ledet Pårørendeprosjektet i Bodø kommune. Resultatene ble både en praktisk veileder, økt kompetanse for de ansatte og et tilbud til de pårørende. Men, nå er prosjektet lagt ned.

Utgangspunktet da Bodø kommune ansatte to personer i til sammen 150 % stilling i 2015 for å jobbe med pårørendeprosjektet, var et behov for opplæring til de ansatte, men prosjektet utviklet seg raskt til noe mer – et lavterskeltilbud for pårørende.

-Her fikk de tilgang til informasjon, råd og samtalepart, uten vedtak og ventetid, forteller Camilla Johansen, tidligere prosjektleder i Bodø og styremedlem i Salten LPP.

På Toppmøte i Oslo 10. mai fortalte Camilla Johansen om prosjektet hun har ledet i Bodø kommune for å utvikle samarbeidet Oppfølgingtjenesten for psykisk helse- og rus har med pårørende. Suksessene og utfordringene kan være nyttige for andre å lære av. WAPR-konferansen i Bergen uken før fikk også høre henne fortelle fra sitt dobbeltkompetanseperspektiv.

Stort behov

-Tjenesten i Bodø har utviklet seg de siste årene, fra få brukere til i dag om lag 650 brukere. Det betyr at det der også satt en 3-4000 pårørende, som kanskje ikke fikk den støtten de trengte fra de 85 årsverkene, sier Camilla Johansen.

Med to ansatte i et eget prosjekt for pårørendearbeid, ble oppgaver som nevnt nedenfor i varetatt i Bodø:

  • Råd og informasjon om rettigheter som pårørende, og rettighetene til den du er pårørende til
  • Informasjon om taushetsplikten
  • Informasjon om hvordan øvrige tjenester virker
  • Informasjon om hva tjenestene har rett til å gjøre - og hva de ikke har rett til
  • Praktisk hjelp

Tørre å bruke egen erfaring!

I tillegg til å være utdannet vernepleier har Camilla Johansen egen erfaring som pårørende.

- Vi helsearbeidere må tørre å bruke egenerfaring i større grad i møte med brukere og pasienter! Å ha dobbeltkompetanse har hatt stor betydning for mitt arbeid, sier Johansen til Erfaringskompetanse.no og vil løfte frem pårørendes kompetanse.

Ser behovene

Personlig erfaring er ikke en nødvendighet for kommunikasjonen med pårørende, men nyttig. Det gir blant annet teft for hva pårørende trenger.

-Lett tilgang til informasjon om rettigheter og hvordan hjelpeapparatet fungerer, er noe av det, sier Johansen.

Et annet eksempel på nytten, er i møtene med barn som pårørende:

-Jeg kan bruke min egen opplevelse fra oppveksten i møtet med barne; som engstelse for å dra på feier, hvem som kom på fotballkampen og hvem som skulle feire bursdagen, sier hun.

Brobygger og kartlegger

-Brobyggerfunksjon mellom brukere og tjenestene, som kontaktformidler og «oversetter», var kanskje den viktigste oppgaven vår.  Vi formidlet informasjon og satte pårørende og fagfolkene i tjenesten i kontakt med hverandre, sier hun.

Johansens og prosjektmedarbeider Jostein Jacobsens oppgave var også å veilede de andre ansatte i tjenesten.

-Vi skulle også kartlegge behov og systematisere rutiner for pårørendearbeidet i tjenesten, forteller hun.

Laget praktisk veileder

Da prosjektet ble avsluttet i mars 2017 hadde de også laget en praktisk rettet veileder for godt pårørende arbeid ble et resultat av dette.

Last ned Pårørendesamarbeid - i Oppfølgingstjenesten for psykisk helse og rus

Veilederen tar opp utfordringer som helsepersonell møter i samarbeid med pårørende, fulgt opp med refleksjons-spørsmål, råd og sjekklister for godt pårørendearbeid. En finner oversikt over pårørendes rettigheter og informasjon som helsepersonell bør gi til pårørende.

-Trasig at det er lagt ned

Av organisatoriske ble Pårørendeprosjektet lagt ned i 2017. Lavterskeltibudet forsvant med de prosjektansatte. Pårørendesamarbeidet skal etter intensjonen fortsette, men Johansen frykter at det blir vektlagt mindre.

-Jeg synes det er trasig! Vi hadde en god ting gående, med et prosjekt som satte pårørende på dagsorden og med store utviklingsmuligheter. Det er synd at det ikke ble satset mer på, at potensialet ikke ble brukt, sier Johansen.

 

Kommenter:

Mer om

pårørende praksiseksempel

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen