Roald Lund Fleiner

Roald Lund Fleiner

Kommunikasjonsrådgiver
NAPHA
Epost: roald.fleiner@napha.no
Telefon: 91302938

Jeg kom til NAPHA i mai 2011, fra stilling som redaktør i Norges Handikapforbunds (NHF) medlemsblad Handikapnytt. Tidligere har jeg jobbet som kommunikasjonsrådgiver i NHF i fem år, samt hatt ulike vikariater som journalist i Adresseavisen, Dagbladet og Inter Press Service. Jeg er utdannet journalist fra Høgskolen i Oslo, og har mastergrad i ledelse (MBA) fra Nord Universitet (2020). I tillegg har jeg grunnfag i statsvitenskap og mellomfag i spansk.

I NAPHA jobber jeg bredt med kommunikasjon, både på nett, sosiale medier, foto, trykte publikasjoner, direkte kommunikasjonsrådgivning, utvikling av strategier, ut mot presse m.m.  Jeg har blant annet ledet arbeidet med utvikling og gjennomføring av senterets eksterne kommunikasjonsstrategi.

Artikler fra Roald Lund Fleiner på Napha.no:

Ingen kommer utenom musikken
Verdiløs verdibørs?
Galskap i Norge
Strategi, strategi, strategi
Flere holder seg friske med metadon
Har mennesker med psykiske lidelser et seksualliv?
Den tredje spesialiteten
-Et univers jeg aldri har vært i
Fra Lundekvam til Handikapforbundet
Psykisk helse på twitter
Lett å glemme barna
Hvordan vil brukerne bli møtt?
Ønsker mer forskning
Kultur som innfallsport til psykisk helsearbeid
Anders Behring Breiviks diagnose
Man lærer så lenge man har elever
Språk skaper virkelighet
-Du er ikke her
Trenger vi diagnoser?
Å bygge selvfølelse
De nye brukeraktivistene
Bekymret for psykologer i kommunene
Kritiserer kartlegging av barn
Å miste et barn
Er dialogisk diagnostikk mulig?
Lærer NAV?
Direktørens havefest
Menn som ikke vil prate
Nozinanen min kan blomstene få
Hvordan møte pasienter med respekt?
Ingen er bare det du ser
Om å møte pasienter med respekt - del 3
«Vi takker for deres søknad, og opplyser om at stillingen nå er besatt!»
Kaos - Mening - Underveis
Åpenhetens gevinst og pris
Hvor går sykehuspsykiatrien?
Blir ungdom som pårørende sett?
Schizofrenidagene - arena for sosialt entreprenørskap eller bidragsyter til multippel reduksjonisme? Del 2
Det er FACTA(a)
Færre nyttårsforsetter - mer til stede i nuet
De fornøyde brukerne
Humor bedre enn tårevåt medlidenhet
En erfaringskonsulent takker av for å følge en drøm
Tanker rundt en innleggelse
Eventyret vi kan lære av
Teater som berører
- Vil styrke forskningen
Individ- eller samfunnsproblem?
Lærere på skolebenken
Fikk komikerbesøk
InstruMental terapi
-Endelig
Vil nå ut med brukerstemmene
Designer treningsbasert behandling
Samarbeid mot tvang
Profilert gjennom nettverk
Dansk brukermedvirkning imponerer
Nye filmer om utsatt gruppe
Møter pasienter på bygdefest
27 millioner til psykisk helse
Spurte om tvang
Reagerer på problematisering av pasientkontakt
827 skader i året
Sterkt fagmiljø bak nye frisklivssentraler
Tour de Mental Health
-Mye kan gjøres i kommunen
Effektiv kur mot tannlegeskrekk
Galskap i Norge
Terrorangrepene: Et kriseteams erfaringer
-Må sette dagsorden
Skal styrke ambulante akutteam
Terrorrammede som flytter for å studere
Ser på nettverk
Blogger om metadon
Skeptisk til tidlig psykologhjelp
Klart for Amaliedagene
-Vi må førebyggje tidlegare
Hardkjør mot Mental Helse
-FN-konvensjonen legitimerer ikke tvang
Vil ha fokus på seksualitet
-I skvis mellom visjoner og tradisjoner
Best tilpasning i ekte jobb
NAPHA tre år
Etter 22.juli: -Må lene oss framover
- Viktig å følge opp frivillige etter Utøya
-La raseriet slippe til
Psykisk helsearbeid etter terrorangrepene
-For mange som ikke mottar hjelp
Vil løfte praksisnær kunnskap
-Burde fortsatt være øremerkede midler
-Møter samhandlingsreformens krav
-Brukermedvirkning når vi spiser lunsj med fagfolkene
Rigmor Galtung ny NAPHA-blogger
Trives hos suksessbedriften Flyndra
-Opplevd krenkelse og vold henger sammen
Søker redaksjonssekretær
Topor til NAPHA-konferanse
Fra Lundekvam til Handikapforbundet
-Må møtes ansikt til ansikt
Psykisk helse på twitter
Involverer barna
Samlet rus- og psykisk helsefeltet
På samarbeids-visitt hos NAPHA
Oss arbeidsføre i mellom
-Ufarliggjøring og god informasjon viktig
Stabile boforhold grunnleggende
Møte med et «løvetannbarn»
Får angst og depresjon på jobb
Lett å glemme barna
Etter Opptrappingsplanen
-Mye strev og lidelse blant folk
Populært tilbud til pårørende
Stor interesse for samhandlings-konferanse
-Innleggelser og selvskading kraftig ned
-To konkurrerende kunnskapssyn
-Jobben ga meg livet tilbake
Nytt selvhjelpskontor i Stavanger
Hvordan vil brukerne bli møtt?
Delte sine Utøya-erfaringer
Vil løfte erfaringskunnskap
Ønsker mer forskning
-Kunnskap er avgjørende og styrkende
Kultur som innfallsport til psykisk helsearbeid
Skal forske på tvang i kommunene
Midler til samhandling
Norsk-brasiliansk depresjonssamarbeid
-Bær brukerrollen med stolthet
Psykoselidelser: Ny retningslinje på høring
Anders Behring Breiviks diagnose
-Dårlig kultur for brukermedvirkning
Man lærer så lenge man har elever
Recovery med nordisk blikk
Ondskapsfull eller «bare syk»?
Vil styrke psykolog-finansiering
Lanserte psykisk helse-spill
Språk skaper virkelighet
-Ydmyk og glad for jobben
AUF-lederen: -Vil forstyrres
-Du er ikke her
Kulturelle og faglige juletips
Lær mer om oppsøkende ACT-team
Styrker NAPHAs satsing på arbeid
App mot indre stemmer
Trenger vi diagnoser?
Legemiddelbruk og trivsel i din kommune
60 millioner til storbytiltak
Positive erfaringer med familieråd
11 millioner til Individuell Jobbstøtte
Positiv utvikling mener ny generalsekretær
Delte sine nettverkserfaringer
Ny TV-serie om tvangslidelser
En annen sykdomsinnsikt
Spør 2400 om psykisk helse
Å bygge selvfølelse
-Turnuser viktigere enn brukernes behov?
Legevakten bruker oftere tvang
Mindfulness mot depresjon
-Nettbasert samhandling
Evaluer din egen praksis
-Må komme ut av kontorene
Lavterskeltilbud med sekk på ryggen
Snakket om farens alkoholmisbruk
Superterapeuter
-Barn er alltid lojale
Møt psykologen på nettbrett
Ny nettside for pårørende
Best resultat med individuell terapi
"Verdensmester" i bipolar lidelse
Lite endring etter Opptrappingsplanen
Ønsker "IKEA-katalog" for psykisk helsefeltet
Fra redd til uredd
-Kropp og psyke kan ikke skilles
Mener kjærlighet reduserer selvskading
-Må identifisere negative selvinstruksjoner
Vant kampen mot selvskading
Karate som mestring
Vil tilbake i jobb
Kjendis-ros for brukerperspektiv
-Bra at hjelpen gis på brukerens arena
Nye krefter i NAPHAs referansegruppe
Bekymret for psykologer i kommunene
Styrker depresjons-arbeidet
Tvang oppleves ulikt
Solidaritet på ny?
Respekt undervurdert i brukermedvirkning
Blir frisk med tidlig hjelp
Starter behandling av angst på nett
Kritiserer kartlegging av barn
Hjelper unge over i høyere utdanning
-Har mer kontakt med familie og pårørende
Fjellvettregler
Ros til familieteam
-Har fått til helhetlig tenkning rundt brukerne
Hvem skal man tro på?
Sjekk den psykiske helsen i fylket ditt
Døgnåpen hjelpetelefon under rettssaken
Å miste et barn
Diagnoser: Både opplysende og reduserende
-Trenger flere aktivitetstilbud
Lærer NAV?
Tre ut av ekspertrollen
Verden går fremover
-Angst kan utløse nødvendige livsendringer
"Skitprat", erfaring og individuell tilpasning
Pårørende, utdanning og ACT
Menn som ikke vil prate
-Aktiv forskning kan endre tjenestene
Hvorfor så årntli' når vi har recovery?
Flest mestringstilbud til pårørende
-Å tro på folk viktigst i recovery
Dette gir bedring for bipolare
Høye krav skaper samfunnstapere
-«Inn på tunet» kontrast til kaotisk byliv
Når krisen rammer - nytt kurs
10 erfaringer fra psykisk helsearbeid
Gjentok krav om medisinfrie akuttilbud
Mer av det brukerne ønsker
Den syke normaliteten
Bedre Napha.no på mobilen!
Rusmelding med fem hovedsatsinger
Grønn omsorg på nordisk dagsorden
Langtidsoppfølging viktig etter katastrofer
Tre ledige stillinger i NAPHA
14 tiltak for økt frivillighet
Hjelper 20 Utøya-berørte
Innenfra- og utenfraperspektivet
Norsk rettspsykiatri - i krise eller bare oversett?
Positiv effekt av helhetlig perspektiv
Mer positive arbeidsgivere
Vant nettbrett
Mener kommunene slipper unna ROP-ansvar
Ansattes erfaringer ikke med i retningslinjer
Telefon-hjelp til pårørende
Fontenehus med fornøyde medlemmer
-Må bruke nettverket
-Må være mer oppmerksom på brukernes ressurser
Vil gjøre psykisk helse mer synlig i media
-En anerkjennelse av jobben vi gjør
Fullt lys eller sykelig mani
Setter nye ord på forebygging av vold
Forsker på 100 år gamle urinprøver
Attføringsbedriftene satser på ordinært arbeid
Vil ha ansatte som fremmer likeverd
Sliter psykisk etter Utøya
-Kjære Jonas
-Ikke alltid enige i faglige vurderinger
29 000 kurset i arbeid og psykisk helse
Politiets og helsevesenets ansvar avklares
-Ha to tanker i hodet samtidig, Gahr Støre
-Behandlerne må ut av sin komfortsone
Kreative oftere psykisk syk
-Godt å være til nytte
Hjelpetelefonen 20 år
Fikk penger til «Rask psykisk helsehjelp»
Vant pris for psykologisk førstehjelpsskrin
-Ikke oss og dem
På lag for de svakeste pasientene
Kler av seg psykiatri-begrepet
Oppnår stabil bosituasjon for tunge brukere
Psykoseforskere fikk Schizofreniprisen
Vil desentralisere mer
-Psykiske lidelser og sosialt miljø henger tett sammen
-Stigma største barriere
-Bli en Recovery-detektiv
Fem på WAPR-kongress
Bekymret for jobbtiltak under finanskrisen
-Brukerdeltakelse i forskning viktig
-Brukere må være med og skape tjenestene
Felles recovery-utdanning endret holdninger
Stor norsk WAPR-deltakelse
Færre innleggelser med ACT-team
Studier med støtte gir resultater
Teater om psykiatriens historie
Hvordan hjelpe ROP-pasienter med bolig?
Bærum satser på brukererfaring
Suksesshistorier om samhandling i nytt hefte
Varierer oppfølging etter behov
Lær av de som "kommer seg"
Flere symptomer - men like tilfredse
Mer enn bare ord?
Ytringsfrihetspris til tvangs-motstander
-Oppfattes som troverdige av pasientene
Merker presset fra samhandlingsreformen
NAPHA styrker laget
11 år og livredd
Psykiater mangelvare i ACT-team
-Flere spesialister trengs i ACT-teamene
"Landsmoder Gro" åpnet Psykisk helse 2013
-Det enkle som svikter
Dette vil brukerne ha
Vil ha statlig løft for barn og unge
ACT-team: Fordeler og dilemmaer
Kick off for "Rask psykisk helsehjelp"
Alvorlige psykiske lidelser på agendaen
-Har fått et stort løft
"Bruker spør bruker" med ny nettside
Kommuner i skvis
Doktorgrad om bedring for bipolare
Beste psykisk helse-artikkel 2012
Dialog om tvang
Sammen for bedre tjenester
Statssekretær vil ha mer åpenhet og brukerstyring
-Tilbud kan ikke gis som universelle standarder
Åtte tips for god samhandling
Fellesaksjon for medisinfrie tilbud
Nozinanen min kan blomstene få
Psykiater: Mer lokal behandling billigere og bedre
-Bedre da midlene var øremerket
Bygger selvtillit og erfaring i jobbtiltak
Hva får pasienten best og raskest hjem?
Hvordan møte pasienter med respekt?
-Psykisk helsevern ingen møbelindustri
Kommunepsykologer forebygger lite
Gode resultater med familie-samarbeid
-God på forebygging
Ventetid ned for unge - opp for voksne
-Institusjonspsykiatrien har vi lagt bak oss
Avviser OECD-forslag om sykelønnskutt
-Et fornuftsekteskap til barnas beste
Makt og tvang tema i ny bok
Ingen er bare det du ser
75 millioner til arbeid mot vold
60 millioner til psykologer i kommunene
Mange med depresjon opplever diskriminering
8 av 10 i jobb med Jobbmestrende oppfølging
Mange tilskudd å søke på
Ingen eier sannheten
«Yes!» får ungdom på rett kjøl
15 år foran samhandlingsreformen
Fikk Psykologprisen for innsats for barn
Foreslår å gi psykologer henvisningsrett
-Regjeringen satser på psykisk helse
Trenger du noen å snakke med i påsken?
Lars Saabye Christensen: Antiheltenes helt!
Sørger for at barna ikke glemmes
Heller i syden enn på jobb
Forskning for bedre praksis
Ny veileder for frisklivssentraler
Kritiserer konferanse for medisinfokus
Svarer på medisinkritikk
Angstbehandling på nett åpnet
-Ikke imponert
Psykebil reddet
Diskriminert på grunn av psykisk lidelse?
48 timers idédugnad for psykisk helse
Hjelper fastleger med å se barna
I jobb på fire uker med Individuell jobbstøtte
Økt aktivitet innen psykisk helsevern
-Trygge barn blir trygge voksne
Ny bok om makt og avmakt
Sykehus må skjerpe personvern
Bli ekspert på bruk av nettverk i behandling
Fikk ned rusbruk med "Motiverende intervju"
Ny app mot selvskading
Må ha tillit for å motta hjelp
Enighet om å satse der folk bor
Lyst til å samarbeide med andre land?
Ja til virkelighetsnær informasjon
-Økonomi-hjelp fjerner symptomtrykk
Hvem fortjener Tabuprisen 2013?
Jobbhuset får unge bort fra sosialhjelp
-Relasjoner og respekt viktigere enn medisiner
-Intet om oss uten oss
-Ikke kommunal medfinansiering i 2014
Åpenhetens gevinst og pris
-Brukerne mer integrert
Ny recovery-behandling på full fart inn i Norge
-Tør vi å slippe brukeren til?
Bekymret for manglende lokal oppbygging
Fagfolk som «kommer ut av skapet»
855 000 kroner til bønders psykiske helse
Vil øremerke midler til helsesøster og kommunepsykologer
Satser på dobbel jobb-gevinst
I front innen nettbasert hjelp
-Brukere og pårørendes bidrag viktige
Gjør som Starbucks - hør på brukerne
Økt satsing på psykologer i kommunene
– Nav bedre enn sitt rykte
Psykose-retningslinje klar
Om å stanse en depresjon
New York, New York
Du tester meg, jeg tester deg
La frem ny arbeid og psykisk helse-plan
Amaliedagene feirer 15 år
Skal fortelle om den vanskelige hverdagen
Vil styrke psykisk helsetilbud til eldre
Samfunnsvitenskap på villspor?
Hørte stemmer - ble bedre behandlere
Søk om 75 millioner kroner til psykisk helse
Når høsten kommer
Psykisk helsefeltet 2033
Viser at det går an
-Må tenke om igjen om bruken av antipsykotisk medisin
Fikk ny pris for psykologisk førstehjelpsskrin
Sliter fortsatt etter 22. juli
Lanserte ROP-TV
Bedre samhandling med felles opplæring
Ny veileder om lokalt psykisk helsearbeid
Dette sier forskningen om kognitiv miljøterapi
-Hva tenker Mr. Bean?
Sjekker om tjenestene blir bedre
Viktige forebyggere av selvmord
Når helheten forsvinner
Ny krisehåndbok basert på 22. juli-erfaringer
Brukerkunnskap har fortsatt for lav status
Fikk gode tankeverktøy
Tror på stabile team rundt brukerne
9 millioner kroner til rusutdanning
Hvordan forske på egne tjenester - ny håndbok
Vil ha større forskningsmiljøer
-Psykisk helse, et ubrukelig og helt nødvendig begrep
-For mye medisin, for lite samfunn og levd liv
Ny nettside viser fram forskningsmiljøer
Ny bok om psykiske kriser i skjønnlitteraturen
-Psykisk helsearbeid inn i stua og ut i parken
Tre virkemidler som reduserer beltelegging
Psykisk utviklingshemning og rusmisbruk
Mobbing og ensomhet på dagsorden
-Et godt utgangspunkt
-Samhandlingsreformen ingen trussel
Blir ungdom som pårørende sett?
TV-aksjon for demenssaken
Kritiserer Schizofrenidagene
NAPHAs nye lagspiller
Tryggere i møte med pårørende
Kunne unngått hver fjerde innleggelse
Hvem fortjener Ytringsfrihetsprisen 2013?
Lover øremerking til lokalt psykisk helsearbeid
Ny nettside om psykisk helse i landbruket
Vil ha mer dialog mellom pårørende og fagfolk
Psykiatriske sykepleiere i krysspress
Nytt og effektivt ROP-verktøy
Førstehjelp mot psykisk uhelse i arbeidslivet
-Arbeid den viktigste helsekilden
Det gode med Tourette
Tabuprisen til fotballspiller
Dagfinn Bjørgen ny Mental Helse-leder
Færre tvangsinnleggelser
-Hjelp der brukerne bor en europeisk trend
-Bolig og noe meningsfullt å gjøre
NAPHA søker psykologspesialist
Vil hjelpe unge på rett kjøl
Tar oppgjør med medias «galifisering»
What does the nurse say?
Vil bryte ned tabuer med rapmusikk
-Skal styrke det lokale psykiske helsearbeidet
-Brukerne fornøyd med ACT
-Pårørende må sikres hjelp
-På tide med fremskritt innen psykisk helse
Fordommer til rollen som erfaringskonsulent
Lanserte Recovery-hefte
Recovery på trygg politisk grunn
Ny Skårderud-bok om mentalisering
-En gruppe ingen går i fakkeltog for
Pårørendekunnskap samlet i ny bok
Skolerer lærere i psykisk helse
Ytringsfrihetspris til Siv Helen Rydheim
Måler hvordan tvang oppleves
-Trygge og robuste barn forebygger psykisk uhelse
Savner hjelp med fysiske og psykiske plager
Statsministeren vektla arbeidets betydning for psykisk helse
Færre nyttårsforsetter - mer til stede i nuet
Svake skoleresultater og psykiske vansker øker mobbefare
- Vi skal bygge ut det psykiske helsetilbudet i kommunene
Spent på hva regjeringen vil gjøre innen psykisk helse
Mindfulness som verktøy for pårørende
Statsministeren besøkte Individuell Jobbstøtte-bedrift
Fornøyde brukere av ACT-teamet i Kristiansand
Arbeid og psykisk helse i nyttårstalen
Nytt nettsted for psykologi-interesserte
53 millioner til oppsøkende team
Hva kan du om psykiske lidelser og rus?
Ny ACT- og FACT-håndbok
20 millioner til videreutdanning i rusarbeid
Mer kompetent psykisk helse- og rusarbeid
-Lett tilgjengelige tjenester kan redusere vold og kriminalitet
Sjekk psykisk helsefakta der du bor
ECT som gjør at jeg ikke husker?
Vil ha alternativer til tvang og medisin
-Vi må tenke mennesket som helhet
Angst og depresjon mest utbredt - men lettest å forebygge
Nytt IPS-verktøy tilpasset norske forhold
Lettere å snakke om psykisk helse - men fortsatt litt tabu
Vil heve de som sitter nederst ved det helsepolitiske bordet
Hvordan tvang kan unngås - nytt hefte
-Alternativet til tvang er god behandling
Vrient å skape likt tilbud over hele landet
Fikk pris for selvmordsforebygging
De fornøyde brukerne
Heller sleivbemerkning enn medlidende tårer
Vil skrive bok om brukerperspektivet
Kan du anbefalt psykosebehandling?
Tryggere på tidlig oppdagelse av psykose
Ser på hvordan barn som sliter følges opp
Vil skolere brukere til å bli en ressurs
-Er der kvinnebevegelsen var på 1930-tallet
Søker webrådgiver med erfaringskompetanse
Frisk nysatsing på arbeid og psykisk helse
53 millioner til forpliktende samhandling
Bedre livskvalitet med recovery