Anne Kristiansen Rønning

Anne Kristiansen Rønning

Kommunikasjonsrådgiver
NAPHA
Epost: anne.ronning@napha.no
Telefon: 951 18 358

Jeg er utdannet journalist og fysioterapeut og driver frilansforetaket MogopMedia i tillegg til jobben i NAPHA.

I NAPHA jobber jeg med ulike kommunikasjonsfaglige oppgaver, blant annet artikkelskriving, redigering og strategiarbeid. Jeg har vært ansatt som journalist i Adresseavisen og har lang erfaring som frilanser for fag- og ukepresse.

Jeg har også jobbet i kommunehelsetjenesten i flere år, og er forfatter av bøkene bøkene "Finn din kreativitet" (Cappelen Damm 2013) og "Sterk Kropp" (NRK Aktivum 2007).

Artikler fra Anne Kristiansen Rønning på Napha.no:

Effektivt behandlingstilbud
Ikke glem pårørende
Kognitiv miljøterapi i vinden
Kunstmuseum – en tilhelingsarena
Bli kjent med HiNT
Åge Aleksandersen om psykisk helse
Action på isen
-Hvem skal smøre nistematen min, når mamma blir borte?
Betty inspirator
Familien - ressurs i rusbehandling
- Vi kan forebygge selvmord
Studenter og ansatte – ulike øyne
-Mange gode historier, svært få dårlige
-Ikke alltid det etablerte som virker best
-Meningsfullt å se at jeg er til hjelp
Trekker paralleller til Martin Luther King
Oppdager foreldre som sliter psykisk
Psykisk helsearbeid på tre språk
Fokus på psykisk helse og rus i Finnmark
Møte mellom HOD og Rio i nord
Veien videre for ACT-teamet i Tromsø
Julegaven til pasientene havnet på ITunes
Nytt nettsted for folk flest om kognitiv terapi
Vil synliggjøre norsk, oppsøkende virksomhet for resten av Europa
Psykisk helsetjeneste i Hurum jobber aktivt inn mot media og politikere
Gir 50-årsdagen sin til lokalt jobbprosjekt
Dyr som redskap for endring
Ønsker RPH for personer under 18 år
Forebygger langtidssykemeldinger
Samhandling på skjerm i Østerdalen
På sporet av et normalt liv
Med bolig på dagsordenen
Lærer mye hver dag
Det gode stedet midt imellom
På vei hjemover
Helt klare rammer
Å tørre å gi slipp
Kimen til prosjektet
Ser beboerne i nytt lys
Stadig tettere samhandling
Sikkerhetsnett fra A til Å
Psykisk helsearbeid for i morgen
Sosial integrering av mennesker med psykiske helseplager
Fokus på dagtilbud
Kicket på pauserommet
Løser akuttsituasjonene lokalt
Lærer mye hver dag
Sikkerhetsnett fra A til Å
Nærblikk på NAV
Verdien av å bo i egen bolig
Oppretter recovery-verksteder
En bærekraftig kropp
Samspill i bofellesskap for mennesker med alvorlige psykiske lidelser
Hus skaper folk
Psykisk helsearbeid på tre språk
Møt Elisabeth, landets eneste kommunalt, faste ansatte legevaktpsykolog
Nytt nettsted for folk flest om kognitiv terapi
Gir rask hjelp mot angst og depresjon
-Vi må være åpne om at vi sliter psykisk
Psykisk helsetjeneste i Hurum jobber aktivt inn mot media og politikere
Rask psykisk helsehjelp i Fjell funker
Når vonde bilder kan føre til noe godt
Et håpets sted i Sør-London
Når pasienten mener han er gannet, og ikke psykisk syk
Gamlefar og alkoholen
Tone Rose arrangerer håpskonsert
-RoP-arbeid kan sammenlignes med musikk
Pensjonist sulten på mer kunnskap
Den mest betydningsfulle jobben
Moser til Psykologidagene 2016
Barn blir misbrukt uten at noen vet
Løsninger kommer sjelden kun innenfra
Sammenheng mellom dyr og menneskers helse
Tilbyr unge som sliter praksis i kommunal bruktbutikk
Fiskebåten som forsvant
Vil gi helsearbeidere mer samisk kulturforståelse
Får arbeidstrening ved Bygdø Kongsgård
Tilbyr målrettet hjelp til samer som sliter med rus
-Ungdom for impulsive på nett
-Det enkle og lettvinte er godt nok
Golf for den psykiske helsa
Med folkehelse på netthinna
-Relasjoner er det aller viktigste
Bipolarforeningen godt i gang i Trøndelag
-Mindre vafler og mer fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid
Doktorgradsintervjuene som førte en helt ny vei
Åge Aleksandersen om psykisk helse
Musikerne og den psykiske helsa
Kan korsang kurere psykisk gruff?
Rom for kreativitet i Housing First
SANKS er der for pasientene og kommunehelsetjenesten
-Vær så snill og inviter oss!
Få fart på kreativiteten i 2016
Ungdomsrådet i Sortland imponerer alle
Skyver ungdommene mot et godt liv
Bok om sjalusi
Selvfølelse hos barn
-Mulig å gi de som sliter psykisk treningsmotivasjon
Morgenbad i havet – godt for kroppen og sjela
Gir gratis sykler til ungdommen
-Det skjer ting på SANKS hele tiden
Bruk det grønne element mer i kommunehelsetjenesten
Museum som tilhelingsarena
Øykommunen med alle psykologene
Eneste psykolog, men ikke alene
Stadig i prosess
Gir tilskudd til fysisk aktivitet
Folkehelse blir sentralt for fremtidens elever
Ny utdanning tuftet på FACT
Stakk av med samhandlingspris
-Søk tilskuddsmidler nå for å komme i gang med FIT
Pasienter vil ha mer fysisk aktivitet
-Gjør ikke jobben vår om vi ikke tar tak i det fysiske også
I Naustdal kommer de eldre seg ut og får et smil
Lanserte folkebevegelse for et aldersvennlig samfunn
Teamet som endrer mange eldres liv
Gir rask samtalehjelp til ungdom
Bruken av psykofarmaka stiger drastisk med alder
Å regulere trykket kan forebygge sykdom
Lang kø for psykomotorisk fysioterapi
Når jakten på drømmekroppen gir psykisk lidelse
-Så mange står på venteliste, vi skulle vært flere
Slik kan dere lykkes med nye prosjekter i kommunen
Sykehjemoverlegen som tar vekk medisiner
Ny konferanse om natur og psykisk helse
Nytt nasjonalt forum for folkehelsekoordinatorer
Nyttig for storkommunene å møtes
Rask psykisk helsehjelp på nett
-Vet vi at det vi gjør funker?
-Vi når dem som ikke har oppsøkt hjelp tidligere
Europeere samles mot hjemløshet
Mysteriene på gata
Kurser kommunalt ansatte i å forebygge selvmord
-Problematiske følelser er normal biologi
-Økt innsats for en bærekraftig klode kan gi bedre psykisk helse
Håper flere småkommuner vil prøve Housing First
Hjem Først-prosjektet i Elverum funker
Folkehelseuka i Trondheim starter i dag
Forsker på kommunale, psykiske helsetilbud til eldre
Seks fylker har fått folkehelsemidler
Nittedal inviterer pårørende inn
Vil få frem mer kunnskap om sosial angst
Ønsker alle velkommen til temadag om musikk og psykisk helse
-Utopia kan være en rettesnor for oss i dag
-Slik kan vi gjøre forskjellene mellom folk i Norge mindre
Når barn og unge sliter, og det er vanskelig å hjelpe
Fylkesmannen: - Små kommuner kan få til masse innen psykisk helse- og rusarbeid!
Vil etablere Housing First læringsnettverk i nord
Nytt folkehelseprosjekt: «Flere Farger Toten»
Brukere aktuelle med kokebok
Hamarøys tips til andre som vil jobbe interkommunalt
Namsos kommune har fått musikkterapeut
-Har stor nytte av BrukerPlan
Familiemøtet løser opp knuter