Gaute E. Strand

Gaute E. Strand

Faglig rådgiver
NAPHA
Epost: gaute.strand@napha.no
Telefon: 94181860

I NAPHA har jeg fylkesansvar for Oppland, Hedmark og Troms. Jeg er også prosjktleder for vår oppfølging av ACT/FACT-utprøvingen. I tillegg jobber jeg med Housing First, BrukerPlan og Recovery. 

Bakgrunn: 
Utdannet psykiatrisk sykepleier med flere års erfaring som tjenesteutøver innen psykisk helsearbeid. I akuttpsykiatrien opparbeidet jeg relasjonskompetanse og kunnskap om diagnoser, symptomer og medisin. Denne erfaringen og kunnskapen var svært nyttig å ha når jeg startet å jobbe ambulant innen psykisk helsearbeid i en liten bykommune. 

Jeg er opptatt av bruker/nettverkskompetanse og ambulant arbeid. Har flere videreutdanninger med fokus på dette. Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.

 

Artikler fra Gaute E. Strand på Napha.no:

Den gode hjelpen - 15 forslag
100 ideer til recovery-orientert arbeid
Etablering av ACT - team i Moss, Rygge, Råde og Våler
Nettverksmøter har stort potensiale
Brosjyre om ACT
Nettverksmøte - en arena der alle er likeverdige partnere
Film om recovery
Landsbygda gir muligheter
Åpne samtaler
Ambulante akutteam - helhet, rask hjelp og brukerinvolvering
Lasse synger i operakoret – det er opp en divisjon
En annen profesjonalitet
Dramatisk reduksjon i levealder
Drevne i depresjonsmestring
Med trim som medisin
Samhandling i gråsonene
Lavterskel psykologhjelp
Før var jeg schizofren - nå er jeg frisk
En bok om ACT-modellen
K6 - Åpner opp for mulighetene?
Alternativ til innleggelse
Gir nettverksmøter en endret hjelperrolle?
Nye nettsider for rus- og psykiske lidelser
FACT for distriktene
KOR i Bærum
Sporveksling i Glomdalsregionen
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/nasjonal-faglig-retningslinje-for-utredniMotiverende samtale/Motiverende intervju (MI)
Ny ACT- og FACT-håndbok
Finnes recovery i tjenesten?
Ny oppskrift for ambulante akutteam i Norge
Samarbeider med nettverket i behandlingen
Er det rom for recoveryorient praksis i psykisk helsearbeid?
Et reportasjeteam har fulgt ACT-medarbeidere på jobb i Tromsø
FACT Gamle Oslo på besøk i Nederland
Nett-terapi hele døgnet for FACT-brukere
Samarbeider om å hjelpe de med alvorlige psykiske helseproblemer
Slo sammen Housing First og FACT
Sykehus uten vegger
Bedre terapi med Klient- og resultatstyrt praksis (KOR).
Åpen dialog i nettverksmøter
Hjelp til selvhjelp