Gretha Helen Evensen

Gretha Helen Evensen

Faglig rådgiver
NAPHA
Epost: gretha.evensen@napha.no
Telefon: 92286343

 

Jeg er utdannet psykiatrisk sykepleier med videreutdanning i veiledning-og konsultasjonsmetodikk, “Barn av psykisk syke” og kognitiv terapi. Jeg har en mastergrad i Helsevitenskap. Min arbeidserfaring har jeg fra akuttpsykiatri og DPS, hvor jeg har jobbet nær pasienten, pårørende og øvrige samarbeidsparter, de siste årene kombinert med fagutvikling, forskning og ledelse. Jeg er mest opptatt av at tjenestetilbudet til personer med alvorlig psykisk lidelse skal oppleves som samordnet, tilgjengelig og relevant. Viktige innfallsvinkler for meg er å inkludere ressursmiljø på brukerfeltet, og å se forskning og sentrale føringer inn i en sammenheng hvor erfaringskunnskapen blir verdsatt. Pårørende, læring og mestring, Kognitiv miljøterapi og Samhandling er noen av mine ansvarsområder i NAPHA.

 

Artikler fra Gretha Helen Evensen på Napha.no:

-Pårørende lever i konstant beredskap
Etablering og drift av et Lærings- og Mestringssenter i DPS
Livsløpsdiagram - verktøy for utredning og behandling
Psykiatrisk sykepleiers faglige bidrag i tverrfaglig arbeid.
Terapeutens selvinnsikt viktig
Tillit som forutsetning for hjelp
Salutogene samtalegrupper - et tilbud i kommunene
Ny lærings- og mestringsbok
Bok om pårørende
Nettverk for pårørendeforskere
Sandefjord LMS- et kommunalt lærings- og mestringssenter
Vil tette mellomrommene
Psykoedukasjon i familiegrupper gir effekt og anbefales
Kollega med brukererfaring - en ressurs for psykisk helsearbeideren
Solsiden senter - brukerstyrt fra A til Å
Samtale om og med barna
Forskrift om journalføring
Pårørende - en viktig samarbeidspart
Lokalbasert psykisk helsearbeid og hjemmebehandling
Psykisk helse Nord-Trøndelag - statusrapport
Brukermedvirkning- viktig når man skal samhandle
Å lære av andres prosjekter
Kognitiv miljøterapi i kommunal bolig
Dugnad for kognitiv miljøterapi i Drammen
Fleksibel samhandling i Bærum
For lite sex, drugs og rock’n roll i behandlingsplanene?
Hvordan implementere ny kunnskap i psykisk helsetjeneste
Arbeid, ansvar og samvær er terapi på Jegersberg Gård
Sarpsborg kommune prioriterer pårørende
FACT-Gamle Oslo lager modell for samarbeid med pårørende
Fra politikk til praktisk pårørendearbeid
Det var en gang en PHRINS
Klappjakten på symptomer ødelegger pasientens historie
-Psykisk helsearbeidere må klage om hjelpen ikke holder mål
-Recovery skal ligge til grunn for all hjelp i Tromsø
C-Flex i Bærum utvikler praksis
Fylkesmannen i Hedmark arrangerer søknadsverksted
Klar for FIT i din kommune?
Slutt å springe 100-meteren uten å ta tida!
Dugnad for mer brukerstyrte tjenester
En erfaringskonsulents inntreden i en kommune
Nytt medisinfritt tilbud i nord
Erfaringskonsulenten er ikke til pynt
Hjelper man annerledes nå enn før?
Fikk fart på kommunens arbeid for og med pårørende
Grunnopplæring i feedback-informerte tjenester
Aarres råd til tjenester som ønsker å endre seg
Jobber som drømme-etterforskere
Vant ytringsfrihetsprisen på Skuddårsseminaret
-Ingen forbedring på 100 år
-Også terapeuter må trene for å bli bedre
Erfaringer fra FIT (KOR)-implementering i Kristiansand
10 psykisk helse- og rustilskudd å søke om
Populært med musikkterapi i FACT-team
Oppskrift på godt FIT-nettverksmøte
Erfaringskonsulenter trenger veiledning for å bli gode hjelpere
Samhandlingen styrket i Nord-Gudbrandsdalen under Covid-19-krisen
Følger brukernes situasjon gjennom digital samhandling