Kjell-Ivar Myhr

Kjell-Ivar Myhr

Kommunikasjonsrådgiver

Epost: ragnhild.karlsen@napha.no
Telefon: +4790841675

Kommunikasjon Media Psykisk helse

Artikler fra Kjell-Ivar Myhr på Napha.no:

Nettverk og relasjon på FB
Møte om eldre med psykiske lidelser
Tre vil etablere temanettverk
Nyttig test av kunnskapsbasen
Faglige rådgivere søkes
Brukertema på ACT-seminar
Beboere velger psykiatriansatte
- Brukeransettelse er fornuftig
- Oppsøkende arbeid forplikter
- Brukeren kommer i bakgrunnen
- En alternativ stemme
Et hus for mestring
Psykiatri på museum
Direkte fra konferanse
Sandnes tenker nytt
Brukerutdanning gir jobb
- Imponerende samarbeid
Brukere blir forskere
83 vil på NAPHA-laget
HEART gir unge ny start
- Tvangsutvalg uten psykologspesialist
Yrke: Relasjonsbygger
NAPHA-rådgivere - nye i 2010
Mange sliter om sommeren
21 nye psykologer i kommunene
Psykisk helse i ungdomshuset
Psykisk syke får ombud
To millioner til forskning
- Trenger fast holdepunkt
Dødelig depresjon
Skilte foreldre har mer angst
Recovery gir livsmot
Sliter psykisk - fikser på kroppen
Vil ha struktur på hverdagen
Går for bedre helse
Obs! Testing pågår!
Glimter til med ny avis
Raskere frisk med sjefsstøtte
Vil kartlegge selvhjelp
Agder får temanettverk
HEART - et NAV-hjertebarn
Synliggjør brukerkunnskap
ALLE var fornøyde
Anti-mobbeprogram virker
Nye omstridte tvangstiltak
Helsefremmende skoler
Danner forskningslag
Nye NAPHA-nettsider
250 til erfaringskonferanse
Trenger boligoppfølging
Hei verden! Her er vi!
- Trenger annerledes kunnskap
- Brukerne er forandringens løver
"Jeg var livredd!"
Advarer mot ny institusjonalisering
- Skal si ja hver gang
Samhandling gir bedre praksis
- Viktig å øve nærvær
Gir hjelp til å overleve
- Fislete brukermedvirkning
- Sett gullstempel og lag cowboykurs!
- Stigmatiserende førerkortbestemmelser
Psykiatere ut i lokalmiljøet
Samler recovery-historier
Lokalt samarbeid virker
"Jeg liker å være den svakes advokat!"
"Egentlig trist at Åpenhetsprisen finnes"
- Skal være kommunenær
Skal vises i kommunene
- Det hjelper å jobbe
10 DAGER IGJEN
Slik kommer du i gang
Vil gyldiggjøre brukererfaring
Del kunnskap og erfaring
Lag din egen side
Relasjonen betyr mest
Skap gode møteplasser
"Det skulle vært mer revolusjonært"
- Vi opplever begeistring
- Jobben er ikke ferdig
"Dette er et svært godt verktøy"
- Har lagt vekt på nytteverdi
Klart for åpningsfest
Se, Elvira basehopper!
"Bør øremerkes penger til kommunene"
"Verst å se at barn ikke har det bra"
- Kan bli vinn-vinn situasjon
Lanserer veileder om medisinbruk
Plan for bedre alderspsykiatri
"Eldretsunami" - en skrekkvisjon
Vil ha brukerorientert forskning
- Alt for høyt medisinforbruk
Frykter innsparingsspøkelset
- Dere er pionerer i samarbeid
- Samhandling nytter
- Vi må anerkjenne hverandre
- Ingen får være bare fagmenneske
- Vi må begynne å holde munn
Hvis ett barn blir sett...
- Unge må få bedre tilbud i kommunene
- Ønsker mer "CSI" enn "House"
- Ta styringen selv!
Vil finne ut hva som gjør deg lykkelig
- En unik mulighet
Sissel lærer å skrive "menneskespråk"
-Jeg har lært mye av brukere
Splitter ny ACT-håndbok
Fellesskapet betyr mest
- Tenkte at løpet var kjørt
NAPHA trenger nye lagspillere
Minner gir eldre livsmening
"De husløse må få en plass å bo"
Kraftig økning i antall selvmord
Tilbyr pakke til nye medlemmer
Fratas motivasjonslønna
"Systematiske avvik fra god faglig standard"
- Befrielse å komme til NAPHA
Fortell Strøm-Erichsen din hjertens mening!
"Utfordrende å være leder"
Jubler over kvalitetsstempel
Advarer mot anbud i psykiatrien
Måtte jobbe for å få systemrespekt
Psykoseteam går for aktivitetsgruppe
Alain Topor til Kristiansand
- Farlig å kneble debatten
Liker § 0 "Det er lov å bruke vettet"
Seminar om medforskning
Samler inn erfaringer om psykisk helse
Deler kunnskap med kunst
- NAPHA er viktig for oss
-Svært mye har bedret seg
- Stolte av programmet
- Må sikre det som er bygd opp
Etterlyser tydelige stemmer
Tre kommuner viser vei
- Sterk vilje til bedre samarbeid
- Relasjonen er kjernen i psykisk helsearbeid
Vil ha nye reformer
50 tiltak for å forebygge psykiske lidelser
- Effekt er viktigste kvalitetselement
- Trenger bred nasjonal satsing
"Dette er ikke godt nok!"
Kultur kan være lykkepille
Vil måle brukermedvirkning
Jakter på de gode erfaringer
Løser de "umulige" sakene
Vil skrive om spennende familieråd
- Vi trenger en egen eldresatsing
- Vi må organisere oss
Gir hjelp til å mestre jobben
Nei til vanekriminelle i helseinstitusjoner
Sterke inntrykk i kontrollkommisjonen
- Handlingslammelse er det verste
Arbeidshverdagen gir læring
Blogger psykisk helse e-postlista
1 av 3 ruspasienter får psykisk helsehjelp
Ser på tilbudet til eldre i psykisk helsevern
Angriper behandleradelen
Vil skråsikkerheten til livs
Tror på samarbeid over kommunegrensene
Trener for å komme tilbake til samfunnet
- Tenk over makten du har!
Lærer å svømme i livets elv
Vil hente ideer utenfra
Drar i gang ny kulturallianse
Provoserende om selvmord
- Må innse at jeg ikke kan hjelpe alle
Blogger brev fra kjent politiker
Får tillit til å komme nær menneskers liv
395 000 med angst eller depresjon
- Å være medmenneske er kjernen
Provoserende og vondt å møte fagfolk
Helseoppfølging av personer med utviklingshemning.
Samspillet mellom individ og samfunn
Video om samhandlingsreformen
Vil gjøre egne erfaringer
En stemme fra utviklingshemmede i Danmark
Video om selvbestemmelse og samarbeid
Hvis ett barn blir sett...
Like ytringsformer, men forskjellig bakgrunn
Hjelp der livet leves