Stian Reinertsen

Stian Reinertsen

Faglig Rådgiver
NAPHA
Epost: stian.reinertsen@napha.no
Telefon: 99367043

PhD innen arbeid, dagtilbud, livskvalitet og utviklingshemning fra 2015, samt Master i Idrettsvitenskap og bachelor i samfunnsvitenskapelige fag med psykologi og spes.ped. I og II fra 2005. Siden studieslutt i 2005 har jeg jobbet som forskningsassistent ved NTNU Samfunnsforskning, samt faglig rådgiver og doktorgradsstipendiat hos Nasjonalt Kompetansesenter om Utviklingshemning (NAKU). Jeg har vært ansatt hos NAPHA siden høsten 2013, og mine arbeidsområder er blant annet forskning og forskningstrategier, arbeid og psykisk helse, BrukerPlan, FIT, evalueringsarbeid, nettverksarbeid og arbeid med kvalitetsindikatorer.

Artikler fra Stian Reinertsen på Napha.no:

-Lavterskel med suksess!
Vil åpne vitensenter for folkehelse
Fortellinger fra andre posisjoner
Logistikkerfaringer i psykiatri og psykisk helsearbeid
Rop etter hjelp - fra en søsters perspektiv
Foreldre med psykiske lidelser og barnas kamp mot stigmatisering
Reformer i utakt
Samarbeid og ledelse i en akuttenhet
Forskningshåndboken
Sosiale nettverk er avgjørende!
Kunnskapsbasert psykisk helsesamarbeid
Sosial støtte og depresjon i lys av kjønn og alder
Personlighet, nabolag, sosial aktivitet og graden av opplevd sosial støtte
Personlighet og depresjon
Ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre
Deltagerbasert forskning - nyttig for fagfeltet?
Humanistiske praksiser i psykisk helsearbeid - noen dilemmaer
Skyggeregnskap i et ambulant akutteam
Ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre - en oppfølgingsstudie
Levde erfaringer med psykiske kriser
Sosial angstlidelse hos barn og unge - en effektstudie
Fattigdom hindrer barns muligheter
Kreative tilnærminger i arbeid med livsproblemer
Seksuelle problemer og ikke-farmakologisk behandling
Stadig flere kvinnelige sexologer
Psykisk helsearbeid i Grenselandet
Brystkreft - fortelle eller ikke fortelle
Inkludering av elever med funksjonshemming
Normalisering, livskvalitet og brukermedvirkning i dagsenter for utviklingshemmede
-Her er det faktisk hele meg som er på jobb
Tvangsmedisinering som permanent unntakstilstand
Tvangstrøye og ensomhet, blomstervaser og kjærlighet
Nettjenester i psykisk helsearbeid
Vil vekk fra tankegangen om det unormale mennesket
Å ha egen bolig ved langvarige psykiske helseplager
Arbeidslivsbaserte tiltak for psykisk helse hos ansatte
Hva er god inkluderingskompetanse?
BrukerPlan - Kartleggingsområder og nøkkeltall 2013
Empowerment og dagtilbud blant personer med psykiske lidelser
Brukernes erfaringer med å hjelpe fagfolk
Nyttig bok om inkluderingskompetanse
Friluftsterapi - et nytt helsetilbud!
IPS virker i Sverige
Tiltak med positiv effekt på langstidssykefravær
Utviklingshemmede – en glemt ressurs i arbeidslivet
FIT-manual 1: Hva virker i terapi?
FIT-manual 2: Praktisk bruk
Nettbaserte FIT-verktøy med lisens
FIT-manual 3: Tilsyn
FIT-manual 4: Måling, analyser og forståelse
FIT-manual 5: Ulike målgrupper og kontekst
FIT-manual 6: Implementering
Ny innovasjonsportal for kommunene
Nye regler om personvern påvirker psykisk helsearbeid
Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) - en ny milepæl for brukernes helsetjenester
Nytteverdien av BrukerPlan for kommunene
Bedre resultater av psykoterapi når brukerne høres
Individuell jobbstøtte (IPS) virker like bra i alle land
Karantene påvirker oss psykisk – dette sier forskningen
Guide for å ivareta mental helse i en krevende tid