Tor Helge Tjelta

Tor Helge Tjelta

prosjektl. UPR & FACT Gamle Oslo
Bydel Gamle Oslo og Lovisenberg diakonale sykehus
Epost: torhelge.tjelta@bgo.oslo.kommune.no
Telefon: 48169849

Leder av lokalt Utviklingssenter for psykisk helse- & rusarbeid i Bydel Gamle Oslo. Prosjektleder for Norges første FACT-team: FACT Gamle Oslo (www.factgo.no). Medlem av STORK - Storkommunenettverket innen psykisk helse, KRON - Kommunalt recoveryorientert nettverk og EUCOMS - The European Community based Mental Mental Health Service Providers Network. Styremedlem i NFPH Norsk forening for psykisk helsearbeid. Master i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren (HiØ).

Artikler fra Tor Helge Tjelta på Napha.no:

FACT - Manual for Fleksibelt ACT 2013
Fordeler med FACT