Wigdis Helen Sæther

Wigdis Helen Sæther

Faglig rådgiver Napha
NAPHA - NTNU Fakultet for medisin og helsevitenskap. Institutt for psykisk helse
Epost: wigdis.sather@samfunn.ntnu.no
Telefon: 99024175

Forskningsområde/forskningsfelt

  • Kunst, kultur og psykisk helse
  • Estetiske praksiser
  • Kreative metoder i pedagogikk og forskning
  • Klinisk arbeid formidlet i kreative og kunstneriske prosesser
  • Teater som refleksjonsarena

Pågående prosjekter

  • "All verden er en scene" Teaterscenen som arena for folkehelseopplysning og bearbeidelse av erfaringer med demenssykdom. Prosjektgruppe: Førsteamanuensis Else Lykkeslet, Høgskolen i Molde, professor Jan Inge Sørbø, Høgskulen i Volda, Professor Eva Gjengedal, Universitetet i Bergen/Høgskolen i Molde og førstelektor Wigdis H. Sæther, Høgskolen i Sør-Trøndelag.Finansiert av Regionalt forskningsfond Midt-Norge og Midt-Norsk Nettverk for helsefaglig forskning.

 

  • ”Å gjøre det usynlige synlig». Hvilken betydning kunst, kultur og estetikk har som kunnskap og tilnærming i utdanning innen psykisk helsearbeid. Fokusgruppeintervju med studenter som har tatt valgemnet «Kunst, kultur og aktivitetet i psykisk helsearbeid» verd HiST/ASP.

 

Forskningsnettverk/forskergrupper

  • Forskergruppen «Helseteater», v HiMolde v/Eva Gjengedal og Else Lykkeslet, HiVolda v/Jan Inge Sørbø og HiST v/Wigdis Sæther – i samarbeid med Teatret Vårt i Molde v/Thomas Bjørnager.

 

  • Nordisk nettverk for fenomenologisk helsefaglig forskning. Gruppen består av forskere fra Universiteter og Høgskoler i Norden, og har årlige konferanser.